25-lecie

Image

Publikacja upamietniająca 25 lat Klubu Rotary Centrum-Lublin 1996-2021

Image

Publikacja upamietniająca 20 lat Klubu Rotary Centrum-Lublin 1996-2016

Image

Publikacja upamietniająca 15 lat Klubu Rotary Centrum-Lublin 1996-2011

Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy rotarianie!
Jubileuszowe wydawnictwo, jakie dzisiaj otrzymają Państwo, zawiera podstawowe informacje o tym:
- kim jesteśmy,
- historię powstania Rotary w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, na Lubelszczyźnie         i Lublinie,
- historię powstania naszego Klubu, jego główne projekty,
- biogramy członków honorowych,
- roczne sprawozdania prezydentów Klubu,
- obszerny opis obchodów X-lecia Klubu,
- obszerne fragmenty artykułów prasowych jakie ukazały się o naszym klubie i jego     członkach od chwili obchodów Jubileuszu X-lecia Klubu,
- jubileuszowe refleksje byłych gubernatorów, prezydentów i członków honorowych,
- aktualny wykaz członków Klubu
- i… biogramy osób z żałobnej karty.

Nie będziemy zatem rozwijać treści, które zapisaliśmy na 290 stronach tego wydawnictwa.

W telegraficznym skrócie przypomnę tylko, że:
- 21 września 1995 r. Klub nasz został wpisany do sądowego rejestru Stowarzyszeń,   a 19 kwietnia 1996 r. otrzymaliśmy Kartę Rotary International. I są to dwie ramowe daty powstania naszego Klubu,
- Wręczenie Klubowi karty RI – czego dokonał gubernator Guannar Fiejlander               z dystryktu szwedzkiego – nastąpiło w dniu 24 maja 1996 r. w tej Sali,
- Pierwszym prezydentem-prowizorycznego jeszcze Klubu i czarterowym prezydentem był - aktualnie członek honorowy Klubu - Stanisław Jabłonka,
- Mottem działania Klubu są słowa - twórcy lubelskiego Rotary – prof. Grzegorza Seidlera: „Tylko wtedy, gdy człowiek potrzebny jest innym, odnajduje sens swojego istnienia”,
- Głównymi, realizowanymi przez wiele lat projektami Klubu były i są:
* Szkoła Muzyczna dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa przy Towarzystwie Muzycznym w Lublinie, założona z inicjatywy Jerzego Karskiego przez nieodżałowanego śp. Jacka Ossowskiego,
* Współpraca z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie    w realizacji jego celów statutowych, a w szczególności organizacji Międzynarodowych     i Krajowych Konkursów Muzycznych.
* Polsko-Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie
* i… inicjatywy bieżące, doraźne, podejmowane w sferze niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
- X-lecie Klubu obchodziliśmy w okresie od 2.VI do 19.IX 2006 r. w obecności prezydenta RI Billa Boyda wraz z małżonką,
- członkowie naszego Klubu Albert Czajka i Wojciech Mach pełnili przez parę lat odpowiedzialne funkcje we władzach Dystryktu 2230, a mianowicie: f. sekretarza         i asystenta gubernatora. Aktualnie koledzy: Jurek Kargol – pełni funkcję członka Komitetu RI, Jacek Telenga – jest przewodniczącym Komisji GSE (Wymiany Grup Zawodowych), a Mirek Orłowski jest członkiem Komisji ds. wymiany młodzieżowej,
- w latach 2006-2010 w wymianie długoterminowej młodzieży wzięło udział        ponad 30 osób, a w wymianie krótkoterminowej ok. 60,
- w maju 2008 r., na zaproszenie europosła Wiesława Kuca gościliśmy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu,
- w okresie ostatnich pięciu lat pożegnaliśmy odchodzących na wieczną służbę m.in. :
* Wielkiego przyjaciela rotarian JE ks. Abp. Józefa Życińskiego,
* Wielkiego przyjaciela naszego klubu Marcela Stefańskiego z Francji,
* członka honorowego, past prezydenta Jacka Ossowskiego.
Cześć ich pamięci!

O zabranie głosu proszę :
- Gubernatora Dystryktu Piotra Wygnańczuka.
- Wojewodę Lubelskiego – Panią Genowefę Tokarską.
- Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka.

Szanowni Państwo!
Każdy Jubileusz, to nie tylko chwile wspomnień z przeszłości i podsumowanie dokonań. To także dobra chwila na złożenie podziękowań i uhonorowanie osób,  które swoją codzienną pracą szczególnie zasłużyły się w realizacji celów Rotary          w minionym piętnastoleciu, a szczególnie w ostatnich pięciu latach.
O wręczenie okolicznościowych wyróżnień proszę Gubernatora Dystryktu Piotra Wygnańczuka i prezydenta Mirosława Orłowskiego.
/wręczenie PHF JE Ablowi, wręczenie dyplomów-podziękowań Gubernatora,
- podziękowania Mirka Orłowskiego
- wystąpienia pozostałych gości,
- Występ uczniów Szkoły im. Paula Harrisa/.

Drodzy Państwo!
Nasza krótka i skromna Jubileuszowa Sesja z okazji XV-lecia RC Lublin Centrum dobiega końca.
Pozwolą Państwo, że przypomnę co nas jeszcze dziś i jutro czeka:
/ z programu/
A teraz, zapraszam Państwa na kuluarowe Polaków rozmowy przy lampce szampana   i do ewentualnego nabycia naszego jubileuszowego wydawnictwa.

Image

Publikacja upamietniająca 10 lat Klubu Rotary Centrum-Lublin 1996-2006

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo