Powstaje nowy Klub. W dniu 13 maja 2004 w siedzibie Szkoły Muzycznej im Paula Harrisa miało miejsce spotkanie grupy inicjatywnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RC Lublin Centrum Jacek...

2004-05-17 Prezydent Elekt RC Lublin Centrum i jednocześnie oficer dystryktu ds. mediów elektronicznych wita zebranych na spotkaniu.

PETS i DA na gorąco: Prezydent Klubu Wojciech Mach wita przybyłych na konferencję.

PETS i DA 26-28.03.2004 na gorąco: Gubernator Elekt Jan Wrana otwiera pierwszy dzień obrad konferencji.

PETS i DA 26-28.03.2004 na gorąco: Pierwsza nominacja dla Asystenta Gubernatora. Gratulujemy koleżance i życzymy owocnej pracy.

PETS i DA 26-28.03.2004 na gorąco: Asystenci Gubernatora na kadencję 2004/2005. Gratulujemy.

NADANIE IMIENIA PAULA HARRISA SZKOLE MUZYCZNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE w dniu 21-09-2003 Dyrektor Towarzystwa Muzycznego Jacek Ossowski dziękuje zebranym za udział w uroczystości.

NADANIE IMIENIA PAULA HARRISA SZKOLE MUZYCZNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE w dniu 21-09-2003 Uczeń szkoły muzycznej Paweł Skowronek w trakcie występu.

NADANIE IMIENIA PAULA HARRISA SZKOLE MUZYCZNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE w dniu 21-09-2003 Przemawia Gubernator Dystryktu 2230 Jerzy Karasiński.

NADANIE IMIENIA PAULA HARRISA SZKOLE MUZYCZNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE w dniu 21-09-2003 Odłonięcia pamiątkowej tablicy dokonują Wiceprezydent Lublina Janusz Mazurek, Gubernator...

NADANIE IMIENIA PAULA HARRISA SZKOLE MUZYCZNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE w dniu 21-09-2003 Tablica Pamiątkowa.

NADANIE IMIENIA PAULA HARRISA SZKOLE MUZYCZNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE w dniu 21-09-2003 Słowo o Paulu Harrisie wygłasza Mieczysław Karczmarczuk.

NADANIE IMIENIA PAULA HARRISA SZKOLE MUZYCZNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE w dniu 21-09-2003 Uczestników uroczystości wita Prezydent Klubu Rotary Wojciech Mach.

Koniec roku rotariańskiego jest szczególnym wydarzeniem. W tym okresie w klubach następują zmiany Prezydentów, w dystrykcie zmiana Gubernatora. W tym roku uroczystości przekazania władzy w...

Nasz kolega klubowy Albert Czajka otrzymał z rąk Gubernatora odznaczenie Paul Harris Fellow.  

Przekazanie władzy w naszym klubie. Dotychczasowy Prezydent Mieczysław Karczmarczuk przekazuje insygnia władzy nowemu Prezydentowi. Od tej chwili Wojtek Mach będzie sprawował przez kadencje...

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo