2002-10-28

W trakcie wizyty Gubernatora Pavlo Kashkadamowa uroczyście zostali przyjęci nowi członkowie (od lewej) Paweł Dadej. Marek Pączkowski, Stanisław Dąbrowski During the visit of Govenor Pavlo Kash. we have gained three new members (from left) Paweł Dadej. Marek Pączkowski, Stanisław Dąbrowski.

 2002 10 28

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo