RYE Program - przyszłość należy do młodych

Koleżanki i Koledzy

W dniu 17.06.2024  gościem naszego zebrania klubowego i guest speaker’em był Nicholai Wysmulski – uczestnik rotariańskiego programu wymiany młodzieży Rotary Youth Exchange Program, który z rekomendacji naszego Klubu przebywał przez rok  w USA  na Florydzie na zaproszenie tamtejszych Rotarian z Dystryktu 6960. Nikola podzielił się wrażeniami z tego fascynującego – jak  to określił -  pobytu. Niezapomniane atuty takiego uczestnictwa to:  zdobyte olbrzymie doświadczenie w samodzielnym obyciu w szerokim dosłownie świecie, doskonalenie języka, zawarte znajomości z rówieśnikami z  USA i wielu różnych krajów, interesująca konfrontacja wcześniejszych  wyobrażeń  z praktyką codzienności amerykańskiej w różnych jej aspektach  oraz realne zaistnienie w tym co nazywamy pokojowym współistnieniem ludzi różnych kultur w wymiarze globalnym. Nico znakomicie odnalazł się w tamtych realiach co potwierdzili mi to w rozmowie nasi amerykańscy przyjaciele. Zanotował znakomite wyniki w nauce i uprawianych konkurencjach sportowych. Zdobył nawet mistrzowskie szlify dla swojej szkoły w pływaniu.  Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy Nico za jego aktywność  w formie naszego klubowego „Diploma of Recognition”, w którym napisaliśmy: „z wyrazami uznania za udany udział w programie Long Term  Rotary Youth Exchange Program 2023/2024  (…). Dzięki takim programom jak ten i dzięki takim ludziom jak Ty  rotariańskie zawołanie „Create hope in the world” nabiera znaczenia realnego.

W dniu 17.06.2024 odbyło się Walne Zebranie RC Lublin-Centrum , na którym przyjęliśmy sprawozdanie finansowe za rok kalendarzowy 2023. Sprawozdanie to zostało zaakceptowane przez Klub bez zastrzeżeń i  zgodnie z przepisami zostanie  złożone w Urzędzie Skarbowym w zakreślonym prawnie terminie.

Prezydent RC Lublin Centrum

Mateo Karczmarczuk

Zdjęcia – Krzysztof Brogowski

ROTARY Lublin Walne zebranie A

ROTARY Lublin Walne zebranie B

ROTARY Lublin Walne zebranie C

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo