Wzięliśmy udział w Konferencji Dystryktu 2231 i forum polsko-francuskim

ROTARY LUBLIN forum polsko francuskie H

Konferencja Dystryktu 2231 i forum polsko-francuskie

Wzięliśmy  jako Rotary Club aktywny udział w 2 ważnych  wydarzeniach na szczeblu ogólnokrajowym  (Rotary Dystrykt 2231) i międzynarodowym.  W obiektach kongresowych hotelu Galaxy  w Krakowie  skąd wywodzi się nasz Gubernator  kadencji 2023/2024 Marek Wcisło odbyła się doroczna Konferencja D-2231. Była to okazja do przeglądu najważniejszych inicjatyw rotariańskich w klubach, podsumowań, pokłonienia się  społeczności rotariańskiej w Polsce w uznaniu za dorobek, uroczystości przekazania służby w Dystrykcie oraz spojrzeniu w przyszłość.

Nasze lubelskie środowisko rotariańskie było reprezentowane przez Hanię Wieczorek – Prezydenta Rotaract Club Lublin-Centrum; naszego Członka Honorowego - PDG Andrzeja Ludka i Mateo Karczmarczuka – Prezydenta Rotary Club Lublin Centrum. Jako że była to Konferencja wspólna Rotary i Rotaract – Hania była jedną z głównych organizatorek tego wydarzenia. O jej Klubie mówiło się dużo dobrego, zarówno z głównego mikrofonu jak i w kuluarach, co jest dużym sukcesem zważając na to, że jest to najmłodszy Klub w Dystrykcie. Mateo natomiast był jednym z głównych speaker’ów  Konferencji z tematem „Ukraina – trwałe mosty Gordona McInally”. Chodziło o optykę projektów humanitarnych skierowanych do Ukrainy jako przedsięwzięć trwałych, społecznie ważnych i łączących jak owe mosty na cieśninie Forth. Prezentacja ta zrobiła wrażenie i wywołała szereg miłych dla nas pozytywnych emocjonalnych reakcji. 

W czasie uroczystej gali wieczornej na zakończenie Konferencji Mateo otrzymał najwyższe odznaczenie rotariańskie „Paul Harris Fellow”  w uznaniu za „tangible and significant assistance given for the furtherance of better understanding and friendly relations among people of the world” podpisane przez Prezydenta RI Gordona McInally i Barry Rassina – Chair of The Rotary Foundation Trustees. Mateo przyjął to wyróżnienie jako uznanie dla pracy całego RC Lublin-Centrum.

Wydarzeniem  o charakterze międzynarodowym poprzedzającym  Konferencję Dystryktu było polsko francuskie seminarium gospodarcze, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób z Francji i Polski -  Rotarian prowadzących działalność gospodarczo-biznesową. Strona francuska  zademonstrowała nawet utworzoną przez siebie specjalną internetową platformę networkingową „Annuaire Pro Clubs Service” o wyraźnej dynamice rozwojowej. W tle pojawiła się myśl o przyszłym wspólnym działaniu w odbudowie Ukrainy. Obecni byli przedstawiciele kół biznesowych Ukrainy funkcjonujący w orbicie europejskiej. Było interesująco i obiecująco.

Lublin 10.06.2024                                                                                                                                                                     MK

ROTARY LUBLIN forum polsko francuskie A

ROTARY LUBLIN forum polsko francuskie B

ROTARY LUBLIN forum polsko francuskie C

ROTARY LUBLIN forum polsko francuskie D

ROTARY LUBLIN forum polsko francuskie E

ROTARY LUBLIN forum polsko francuskie F

ROTARY LUBLIN forum polsko francuskie G

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo