Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) – Dyrektor Oddziału w Lublinie Marco Procaccini gościem RC Lublin Centrum

 Rotary Lublin UNHCR A

W dniu 08 kwietnia 2024 w hotelu Hampton by Hilton w Lublinie   naszym gościem był przedstawiciel Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) – Dyrektor Oddziału  w Lublinie  Marco Procaccini.  Cel działalności UNHCR jest w wielu aspektach zbieżny z programem działalności humanitarnej Rotary International. Stąd czymś naturalnym wydają się nasze kontakty robocze. Taki był też klimat tego spotkania: informacyjny, obopólnie pożyteczny i przyjacielski.

 Marco Procaccini obszernie poinformował o działalności agendy UNHCR w regionie lubelskim i w Polsce; o bezpośredniej pomocy uchodźcom  w naszym kraju, o dobrej współpracy z władzami lokalnymi,  uniwersytetami lubelskimi, organizacjami pozarządowymi i o funkcjonowaniu  inspirowanej przez UNHCR komisji koordynacyjnej łączącej wysiłki tych wszystkich podmiotów. Duże zainteresowanie UNHCR wzbudziły nasze rotariańskie inicjatywy w zakresie pomocy uchodźcom, a zwłaszcza działalność Fundacji „Projekt Arka” rodziny prof.  Janusza  Milanowskiego, która od dwóch lat gości grupę uchodźców ukraińskich, a z  którą my jako Rotarianie realizujemy nasz projekt humanitarny pod tą samą nazwą. Wypowiedź naszego gościa i krótka dyskusja jaka później wywiązała się zostały zilustrowane projekcją filmu video.

Na zakończenie spotkania Marco Procaccini otrzymał nasze klubowe uhonorowanie Diploma of Recognition, w którym napisaliśmy:„In recognition of your fruitful activity to protect the rights and livelihood of refugees arriving in Poland; both in terms of operational activities and building widespread public awareness of the essence of this international misfortune whose name is refugee and statelessness. Your activity is perfectly in line with our Rotarian calling "Create hope in the world !" and bears witness that thanks to people like you the world can be a better place ».

Prezydent Rotary Club Lublin Centrum

Mateo Karczmarczuk

Fot. Krzysztof Brogowski 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) to utworzona w 1950 r.  Agencja ONZ ds. Uchodźców to organizacja, która w skali całego globu działa na rzecz ochrony praw i bytu osób zmuszonych do ucieczki  z powodu wojen i prześladowań. W Polsce UNHCR  wykonuje tę misję poprzez swoje biuro i zatrudnionych w nim specjalistów w przedmiotowej dziedzinie. Monitoruje przestrzeganie przez polski rząd międzynarodowych standardów prawa uchodźczego, prawa dotyczącego bezpaństwowości oraz praw człowieka. Równie dużą wagę UNHCR przykłada w Polsce  do  podnoszeniu świadomości na temat uchodźców i bezpaństwowców. W tym celu współpracuje z wieloma partnerami;  organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i przedsiębiorstwami. Główne biuro UNHCR w Polsce znajduje się w Warszawie.  W  wyniku zaostrzającej się w ostatnich latach sytuacji międzynarodowej  w naszej części Europy zostały otwarte  jego oddziały w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

Rotary Lublin UNHCR B

Rotary Lublin UNHCR C

Rotary Lublin UNHCR D

Rotary Lublin UNHCR E

 Rotary Lublin UNHCR F

Rotary Lublin UNHCR G

Rotary Lublin UNHCR H

Rotary Lublin UNHCR I

Rotary Lublin UNHCR J

Rotary Lublin UNHCR K

Rotary Lublin UNHCR L

Rotary Lublin UNHCR M

Rotary Lublin UNHCR N

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo