Nasi w Hadze

Z przyjemnością informuję, że w dniu 06.03.2024 odbyła się w siedzibie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (ICC) uroczystość wręczenia przyznanej Trybunałowi Nagrody Orła Jana Karskiego za rok 2023. Nagrodę odebrał dotychczasowy Prezes ICC sędzia Piotr Hofmański,     a wręczyli ją Rotarianie, nasi koledzy klubowi: Andrzej Ludek i Marek Wieczerzak - członkowie Towarzystwa Jana Karskiego. Sędzia Hofmański został uhonorowany personalnie Medalem 75-Lecia Misji Jana Karskiego.

"Nagroda Orła..." została ustanowiona w roku 2000 przez samego Jana Karskiego - kuriera Rządu RP na uchodźctwie, Świadka Holokaustu, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata z przeznaczeniem dla tych, „którzy nad Polską potrafią się zafrasować" i „tych, którzy nie będąc Polakami dobrze Polsce życzą". Nagroda w formie statuetki orła jest honorowa (przyznaje ją kapituła złożona z dotychczasowych laureatów), bo jak mówił J. Karski. „godność nie jest przeliczalna na pieniądze".

Dziękujemy Andrzejowi i Markowi za ich służbę.

Prezydent RC

Mateo Karczmarczuk

ROTARY Lublin Haga A

ROTARY Lublin Haga B

ROTARY Lublin Haga C

ROTARY Lublin Haga D

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo