Spotkanie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

img 01

15 stycznia 2024 gościliśmy w Wyższej szkole Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie. Ze Szkołą łączy nasz Klub nić widocznej wzajemnej sympatii i porozumienie o współpracy, które podpisaliśmy jesienią 2023 r.  Tutaj jest miejsce spotkań naszego powstającego młodzieżowego Rotaract Club Lublin-Centrum. Kilka osób z naszego klubu było związanych zawodowo z tą uczelnią m.in. G. Wójcikowski (były kanclerz), prof. Politechniki Lubelskiej A. Wasilewski, czy Jacek Woźniak – Prezes Elmax.

 WSPA jest zjawiskiem szczególnym na uniwersyteckiej mapie Lublina. Powstała ćwierć wieku temu jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w naszym mieście ukierunkowana na kształcenie kadr dla gospodarki rynkowej w nowych warunkach ustrojowych państwa i nowej rzeczywistości ekonomicznej. Potrafiła zaskakująco trafnie dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynkowych. Wyznaczała trendy  i stała się przykładem dla wielu innych powstających po niej  podobnych instytucji. Dzisiaj może poszczycić się wynikiem niemal 25 tysięcy absolwentów z dyplomem WSPA. Większość z nich  osiągnęła sukces zawodowy; czasami spektakularny. Absolwentami tej szkoły są m.in. Krzysztof Hetman – były Marszałek Województwa Lubelskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jakub Kępa – Prezes Motoru Lublin  - twórca potęgi „lubelskiego żużla” i właściciel „Kępa Auto-Centrum”.  WSPA ciągle zachowuje ten charakterystyczny dla siebie kreatywny nerw i znakomicie dostosowuje się do szybko zachodzących przemian cywilizacyjnych. Właśnie powstaje nowy kierunek kształcenia związany ze sztuczną inteligencją, kierunek pielęgniarski i in. Szkołą kieruje młoda energiczna ekipa, której jak widać „chce się chcieć”. Są to będący gospodarzami spotkania: prof.  dr Maria Mazur – Rektor,  dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna, Jacek Lis – Kanclerz i inni.

Powitaliśmy w naszym Klubie dwóch nowych kolegów: Marka Sacharuka (członek założyciel, powrót po krótkiej przerwie) i Wojtek Bober. Życzymy satysfakcji i jesteśmy bardzo radzi.

Na zakończenie spotkania WSPA otrzymała nasz klubowe wyróżnienie   „Diploma of Recognition” z okazji jubileuszu XXV- lecia tej uczelni. Było miło i bardzo poznawczo. Kolejny dobry krok w zadeklarowanej współpracy.

Prezydent RC Lublin Centrum

Mateo Karczmarczuk

img 02

img 03

img 04

img 05

img 06.

img 08

img 10

img 11

img 12

img 13

img 14

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo