Gościliśmy Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin

08 stycznia naszym gościem był  człowiek niezwykle intersujący - dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin -  współtwórca „Strategii Lublin 2020” i „Strategii Lublin 2030”. Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Absolwent ekonomii i politologii na UMCS. Doktorat z zarządzania obronił na SGH.  Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i strategii miast oraz zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym. Autor i współautor ponad 100 publikacji oraz kilkunastu książek. W latach 2014-2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa w  New Bruswick (New Jersey)

Rozmawialiśmy  o Lublinie; jego dzisiejszych problemach gospodarczych i perspektywach rozwojowych. Poznaliśmy zilustrowane liczbami trendy rozwojowe, szanse i zagrożenia, kierunek  myślenia “ojców miasta” na temat  sposobów rozwiązywania  istniejących i przewidywanych problemów, wykorzystania potencjału akademickiego Lublina i jego pozycji kulturowej na mapie kraju i Europy.  Jako, że my Rotarianie reprezentujemy różne dziedziny  życia gospodarczego, naukowego i społecznego, a także jako organizacja  mamy pewne możliwości  w zakresie wsparcia określonych procesów strategicznych – wizyta ta  była dla nas niezwykle poznawcza i inspirująca.

Spotkanie było niezwykle interesujące i zakończyło się bardzo miłym akcentem. Nasz gość otrzymał od Klubu specjalny adres “Diploma of Recognition  za swoją profesjonalną wiedzę i działalność oraz drobny upominek i odśpiewane gromkie „Sto lat”  z okazji urodzin, które obchodził właśnie w tym dniu.

Prezydent RC

Mateo Karczmarczuk

rotary lublin um lublin a

rotary lublin um lublin b

rotary lublin um lublin c

rotary lublin um lublin d

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo