Nasz gość z Tajwanu - Chien Wei Yuan

Nasz gość z Tajwanu - Chien Wei Yuan
- student programu Rotary Youth Exchange
zakończył pobyt w Polsce

22 listopada pożegnaliśmy Chien Wei Yuan’a (Jupes) z Tajwanu, który był gościem naszego Rotary Club Lublin-Centrum w ramach rotariańskiego programu wymiany młodzieży „Rotary Youth Exchange Program” (RYE), a który był zmuszony pilnie powrócić do swojego kraju. W spotkaniu wzięli udział: Mateo Karczmarczuk – Prezydent RC, Mirek Orłowski – klubowy oficer RYE oraz członek Zarządu RC – Jacek Woźniak, który udostępnił na ten cel swoje biuro.
Rozmawialiśmy o jego odczuciach, spostrzeżeniach, plusach i minusach pobytu oraz wrażeniach wyniesionych z dłuższego wzajemnego obcowania ludzi odmiennych tradycji kulturowych. Jupes mieszkał u rodziny Aleksandry Orłowskiej-Wysmulskiej, której syn aktualnie przebywa w USA na Florydzie w ramach tego samego programu. Uczęszczał do Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego „Paderewski”, brał udział w trzech zebraniach naszego Klubu, uczestniczył w zebraniu założycielskim lubelskiego Rotaractu, poznawał miasto i jego mieszkańców, zaprzyjaźnił się z wieloma polskimi nastolatkami.
Pobyt Polsce był dla niego pozytywnym i bardzo interesującym doświadczeniem. Wahania nastrojów, lepsze czy gorsze emocje są - jak sam stwierdził - czymś naturalnym bo jest się tylko człowiekiem w dalekim obcym kraju, a jeśli ktoś mógł odebrać czasami jego zachowania jako problem, to za nie bardzo przeprasza. Brakowało mu kontaktów z innymi uczestnikami RYE, ponieważ był w Lublinie jedynym uczestnikiem tego programu, a obowiązujące w tym projekcie reguły zachowania są restrykcyjne. Poza tym jako człowiek, który skończył już 19 lat odczuwał, co w środowisku młodzieży szkoły średniej dość istotny dystans wiekowy w komunikacji.
Spotkanie było bardzo miłe i przyjacielskie. Na jego zakończenie przekazaliśmy Jupes’owi specjalny adres klubowy „The Best Wishes and Thanks” (patrz załącznik), proporzec naszego RC, album o Lublinie ze specjalną dedykacją oraz własnoręcznie napisaną przez Mateo w jego obecności po chińsku maksymę prof. Seidlera, którą zawsze rozpoczynamy nasze klubowe zebrania. Wszystkiego najlepszego, Jupes!
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za wzorowo wykonaną pracę „polskiej rodzinie” Chien Wei Yuan’a „Jupesa” - Oli Orłowskiej-Wysmulski i jej bliskim, Mirkowi Orłowskiemu za zorganizowanie edukacji w Międzynarodowym Liceum „Paderewski” i czuwanie nad całością programu; Jackowi Woźniakowi za to, że jest zawsze kiedy jest potrzebny oraz wszystkim, którzy mieli w tym przedsięwzięciu najmniejszy nawet udział.
Prezydent RC
Mateo Karczmarczuk

ROTARY Lublin Gosc z Tajwanu A

ROTARY Lublin Gosc z Tajwanu B

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo