Prezydent RC Lublin Stare Miasto Andrzej Bondyra gościem w RC Lublin Centrum

09.10.2023 na zebraniu klubowym gościliśmy Andrzej Bondyrę – Wiceprezesa Agencji Rynku SA w Warszawie. Nasz gość jest jednocześnie Prezydentem Rotary Club Lublin Stare Miasto. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych Akademi Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., gdzie pełnił między innymi funkcję Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.
Rozmowa obejmowała tematycznie stan aktualny, tendencje i perspektywy rozwojowe polskiej energetyki. To temat żywotnie dotykający każdego z nas zarówno od strony ekonomicznej, bezpieczeństwa jak i wpływu na środowisko naturalne, w którym żyjemy zarówno w skali makro jak i skali mikro. Pozytywnie należy odnotować fakt, że około 21% procent wytwarzanej energii w naszym kraju pochodzi z OZE (odnawialnych źródeł energii), a 7,5% gospodarstw domowych to tzw. prosumenci – czyli podmioty jednocześnie wytwarzające energię (np. fotovoltaika) i ją konsumujący. Niemniej jednak niepokoi fakt, że grubo ponad 70 % to energia pochodząca z paliw kopalnych, a koszty emisji CO2 sięgają rocznie 20 mld zł. Wywiązała się interesująca merytorycznie dyskusja, do której wiele wnieśli nasi koledzy klubowi: prof. Adam Wasilewski, Prezes OL Stowarzyszenia Elektryków Polskich Jacek Woźniak i inni, którzy wykazali się profesjonalną, odebraną z uznaniem wiedzą na temat głównych problemów rozwojowych energetyki z interesującym odniesieniem do realiów regionu lubelskiego.
Andrzej Bondyra otrzymał nasze klubowe podziękowanie w postaci Diploma of Recognition z obopólną nadzieją na kontynuowanie tej rozmowy w przyszłości.
Przy okazji zachęcam do lektury fascynującej książki kanadyjskiego naukowca czeskiego pochodzenia Vaclawa Smila z Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg „Energia i cywilizacja…”, której wydanie polskie właśnie się ukazało.
Wasz Prezydent -
Mateo Karczmarczuk

A Bondyra B w

 A Bondyra C w

 

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo