Spotkanie z Konsulem Generalnym Ukrainy

W pamiętnym dla współczesnej cywilizacji dniu 11 września odbyło się w rejestrowej siedzibie naszego Klubu w Grand Hotel Lublinianka w Lublinie kolejne zebranie RC Lublin Centrum.

Spotkanie z Konsulem Generalnym Ukrainy A
Naszym gościem był Oleh Kuts – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, który przybył wraz ze swoim zastępcą konsulem Wasylem Jordanem. Była to bardzo szczera otwarta rozmowa przyjaciół o ważniejszych zagadnieniach aktualnej sytuacji międzynarodowej i stosunków polsko-ukraińskich w kontekście agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie i aktywności sił zła w skali globalnej. Spotkanie trwało prawie do 22:00 co wskazuje, że było absorbujące i potrzebne.
Na zakończenie spotkania Gość otrzymał nasze klubowe wyróżnienie „Diploma of Recognition”. Pan Oleh Kuts pochodzi ze Lwowa. Studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ivana Franki we Lwowie. W trakcie swojej kariery pracował jako szef centrum kryzysowego MSZ Ukrainy, a następnie na stanowisku chargé d’affaires Ambasady Ukrainy w RP w Warszawie. W Lublinie rozpoczął swoją misję 11 kwietnia br.

Spotkanie z Konsulem Generalnym Ukrainy B

 

Zbigniew Czmuda A

Oficjalne przyjęliśmy do Klubu Zbigniewa Czmudę, Rotarianina z prawie 30-letnim stażem, biznesmana (przez kilka lat był Kanclerzem Loży Lubelskiej Business Center Club) i społecznika (jeszcze przed przyjęciem do naszego RC zorganizował transport łóżek szpitalnych ze Szwajcarii do naszego nowego projektu humanitarnego w Drohobyczu - Ukraina) Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Właściciel Pałacu w Wiechlicach. Były właściciel i prezes firmy RESTA z Garbowa. Przez kilka lat pracował za granicą, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. RESTA była zakładem pracy chronionej i zatrudniała ok. 150 osób, z których 62% to niepełnosprawni. Resta jako pierwszy krajowy producent w branży papierniczo-biurowo-szkolnej posiadała certyfikat jakości ISO 9001. Uhonorowana wieloma nagrodami i medalami: Lider Przedsiębiorczości, Firma na Medal, Firma Sukcesu, Pracodawca Roku – Organizator Pracy Bezpiecznej, Dobroczyńca Roku. Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP i Medal Europejski przyznany przez Business Center Club.

Zbigniew Czmuda B

Zbigniew na pewien czas, opuścił Lublin. Zakochał się w Wiechlicach i tutaj przeniósł całe swoje życie. Wyremontował część ogromnego kompleksu: pałac, dom ogrodnika i jedną ze stodół. Stworzył w nich ośrodek rehabilitacji i wypoczynku. Trwają prace nad uruchomieniu małego lotniska, dzięki któremu do ośrodka będą mogli dotrzeć kuracjusze z kraju i nie tylko. Ale ma również służyć pasjonatom lotnictwa. Swój cel realizuje przez Szprotawskie Stowarzyszenie Lotnicze. Z. Czmuda był prezesem aeroklubu w Świdniku i zna się na rzeczy.

 Zbigniew Czmuda C

Wyróżnienie „Diplpma of Regognition” otrzymał także, obecny na spotkaniu Dyrektor ds. handlowych Budimex SA w Lublinie Marek Gromaszek za wydatną pomoc i efektywną współpracę w realizacji naszego rotariańskiego projektu humanitarnego „Peace Shelter” (Schronisko Pokoju) w Brzuchowicach k. Lwowa.

 Zbigniew Czmuda D

Gościliśmy także studenta z Tajwanu (RC Taoyuan Fu-Jen) - Jupes Chien Wei Yuan - uczestnika programu długoterminowej wymiany młodzieży (Rotay Youth Exchange Program – Long Term ), który przyjechał do nas na okres jednego roku i mieszka obecnie w rodzinie Mirka Orłowskiego, którego wnuk Nikola wyjechał w ramach tego programu na rok do USA. Jupes zaprezentował się znakomicie i dobrze się u nas czuje. Dla informacji dodam, że na Tajwanie Rotary jest niezwykle silną organizacją. W kraju dziesięciokrotnie mniejszym od Polski działa 900 klubów (35000 Rotarian) i 12 dystryktów.

 Zbigniew Czmuda E

Mateo Karczmarczuk
Stanisław Dąbrowski

Foto: Krzysztof Brogowski

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo