Krasnystaw

W pierwszych dniach inwazji Rosji przeciw Ukrainie , w końcu lutego 2022, kiedy napłynęła do Polski pierwsza wielka fala ludzi uciekających przed wojną, utworzyliśmy w Krasnymstawie Ośrodek Tymczasowego Pobytu dla Uchodźców (OTPU). Był to obiekt szkoły TWP, którą prowadził Rotarianin - nieżyjący już nasz kolega klubowy Ryszard Piotrowicz. Ośrodek był przeznaczony głównie dla matek z dziećmi ludzi, którzy stracili swoje domy i bliskich i przybyli do Polski jedynie z przysłowiową plastikową torbą. Tutaj uchodźcy otrzymywali pierwszy dach nad głową, posiłki, pomoc medyczną, środki higieny osobistej, podstawowe informacje i pomoc w znalezieniu docelowego miejsca zamieszkania. Ośrodek działał od lutego do września 2022 i przewinęło się prze niego ponad 650 osób. Naszym partnerem zagranicznym był tu Rotary Club Oostende ter Streep z Belgii.

11 Projekt Krasnystaw A

Na zdjęciu pierwsi uchodźcy w OTPU Krasnystaw.

Osoba odpowiedzialna za projekt – Grzegorz Wójcikowski

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo