Lubelskie harcerstwo

Długofalowy projekt wspierania druku regionalnych publikacji historycznych Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego oraz Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Projekt realizowany od 2012 r. W ramach tego projektu wsparto wydanie następujących publikacji:

- Harcerski Lublin 1911-1939, Lublin 2012

- Słownik biograficzny harcerzy Lubelszczyzny w II wojnie światowej, Lublin 2015

- Najważniejsze wydarzenia w historii lubelskiego harcerstwa w 100-leciu ZHP, Lublin 2018

- Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin 2019

- … ocalić od zapomnienia, Lublin 2021

- 100 lat Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Lublin 2021

- W harcerskim ogrodzie przepiękności, Lublin 2021

- Meldunki z ostatniej linii frontu, Lublin 2022

- Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2024, Tom I i II, Lublin 2024 (w trakcie realizacji).

Ponadto:

- fundacja wykonania nowego Sztandaru Lubelskiej Chorągwi ZHP im. Lotników Polskich (2021).

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Stanisław Dąbrowski

9  Lubelskie harcerstwo A1

9  Lubelskie harcerstwo A2

 

9  Lubelskie harcerstwo A3

 

9  Lubelskie harcerstwo B1

 

9  Lubelskie harcerstwo B2

 

9  Lubelskie harcerstwo C1

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo