Zasłużeni dla Miasta Lublin

Zasluzeni dla ML D

9 stycznia 2023 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka z przedstawicielami lubelskich organizacji kombatanckich, kresowych, patriotycznych, z okazji świąt Bożego Narodzenia 2022 i Nowego Roku 2023.

Prezydent Miasta dokonując podsumowania działalności kilkunastu największych i najważniejszych organizacji złożył na ręce ich przedstawicieli gorące słowa uznania i podziękowania za ich zaangażowanie w kształtowaniu świadomości historyczno-patriotycznej wśród mieszkańców Lublina.

„W uznaniu za szczególne zasługi dla Ojczyzny i Miasta Lublin wniesione wieloletnią działalnością patriotyczną oraz dbałość o pamięć historyczną, z podziękowaniem za podejmowanie licznych inicjatyw służących kształtowaniu tożsamości narodowej wśród Lublinian i godną naśladowania postawę życiową” Prezydent Miasta przyznał wybranym przedstawicielom organizacji i stowarzyszeń Medal Zasłużony dla Miasta Lublin.

Wśród wyróżnionych znalazł się również nasz Kolega Klubowy, b. przewodniczący Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów (2020-22); Stanisław Jan Dąbrowski. Jak podkreślił prowadzący spotkanie przedstawiciel Prezydenta – Zdzisław Niedbała – „za liczne publikacje historyczne dotyczące historii lubelskiego harcerstwa, w tym Szarych Szeregów”.

To dzięki wsparciu naszego RC Lublin Centrum Staszek mógł wydać kilka znaczących opracowań historycznych z logo ROTARY i naszego Clubu na okładkach wydrukowanych książek.

Świadkami tego wydarzenia byli m.in. nasz członek – radny Zbigniew Jurkowski, Członek Honorowy – Alojzy Leszek Gzella i b. członek Marek Gromaszek.

                                                                                                /red./

Zasluzeni dla ML A

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo