Projekt „Peace Shelter” (Schronisko Pokoju) w Brzuchowicach k. Lwowa ukończony!

Projekt 1

Koleżanki i Koledzy

Nasz rotariański projekt „Peace Shelter” (Schronisko Pokoju) o uśrednionej wartości 60 tysięcy USD został ukończony. Zrobiliśmy to w ciągu dwóch miesięcy!

Prace budowlane zostały rozpoczęte 10 października 2022 i ukończone 15 grudnia tego roku. Projekt polegał na kompleksowej modernizacji zrujnowanego Domu katechetycznego Kongregacji Sióstr św. Anny w Brzuchowicach k. Lwowa (wymiana i rekonstrukcja dachu, wzmocnienie i izolacja termiczna ścian, wyposażenie w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, awaryjny system zasilania prądem na wypadek  wyłączeń  energii i in.).  Pozostało jeszcze zagruntowanie i pomalowanie docieplonej ściany szczytowej, ale to będzie zrobione przy najbliższym plusowym okienku pogodowym.

Dom, w którym dotychczas mieszkało 5 sióstr w surowych warunkach zakonnych przyjął 30 uchodźców  z wojennych terenów frontowych – ludzi, którzy stracili cały swój dobytek – w większości samotne matki z dziećmi. W tej sytuacji trzeba było stworzyć odpowiednie warunki bytowe i my to zrobiliśmy. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Siostry ściśle współpracują z Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im.  Małego Księcia. To one zebrały z zagrożonych terenów Ukrainy  i przywiozły do Lublina wszystkie ciężko chore dzieci ukraińskie, które aktualnie przebywają w Hospicjum. (ostatnie z nich 10 dni temu).

Zadanie  zostało  zrealizowane wysiłkiem Rotarian i innych instytucji, które zaprosiliśmy do tego projektu, a  których nazwy widnieją na tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku (zdjęcie w załączniku). Generalny wykonawca, który uciekając przed zimą wiele prac wykonał awansem jest już całkowicie opłacony, a ostatnią transzę w wysokości 23.150,- euro, którą pozyskałem ze źródeł pozarotariańskich, otrzymał na swój rachunek bankowy w ubiegłym tygodniu.

Myślę, że wszyscy możemy mieć satysfakcję, że zrobiliśmy tym  ludziom najlepszy prezent gwiazdkowy jaki mogliśmy.

Serdecznie pozdrawiam

21 grudnia 2022 r.                                                Mateo

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

 

 

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo