Przyjęcie nowych członków.

16 września 2022 r. Hotel „IBIS”.

Przyjęcie nowych członków.
Na spotkaniu imieninowym w gościnnym Hotelu IBIS odbyło się uroczyste przyjęcie no-wych członków Klubu Rotary Lublin Centrum; Patrycji i Jakuba Wieczorów rekomendowa-nych przez Mirka Orłowskiego i Piotra Krawczyka z rekomendacji kol. Alberta Czajki.
Przedstawiamy sylwetkę pierwszej kobiety – koleżanki klubowej i nowych kolegów:

 

Patrycja Aleksandra Wieczorek

Patrycja Aleksandra Wieczorek
Ur. 07.03.1978 r. w Raciborzu. Ukończyła Wydział Hodowli Koni i Jeździectwo na Aka-demii Rolniczej w Lublinie (obecnie UP); podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludz-kimi na WSPiA w Lublinie. Obecnie pracuje w administracji jako samodzielny specjalista w Ka-tedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jest dumną mamą 17-letniej Hani i 9-letniej Helenki. To właśnie dzięki Hani rozpoczęła się Jej przygoda z Rotary, ponieważ w tym roku bierze udział w Długoterminowej Wymianie Mło-dzieży.
W wolnym czasie lubi czytać książki oraz spędzać czas na wolnym powietrzu. Uwielbia spacery i odkrywanie tajemnic przyrody. Kocha swój czerwony rower, na którym latem dojeż-dża do pracy. Jej miejscem na Ziemi jest Madera, którą zeszli z mężem wzdłuż i w szerz i mają takie ciche marzenie, żeby kiedyś tam zamieszkać.
Jest idealistką, lubi się uśmiechać i stara się nie tracić nadziei na lepsze jutro.

 

Jakub Wieczorek

Jakub Wieczorek

Urodził się 29 maja 1973 r, w Puławach. Początkowy etap edukacji czyli szkoła podstawo-wa oraz liceum ogólnokształcące, był powiązany ze sportem, gdzie główną dyscypliną była pił-ka ręczna. Wyższe wykształcenie zdobył w Lublinie kończąc Akademię Rolniczą Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej oraz Uniwersytet im MC Skłodowskiej Wydział Bankowość i Finan-se.
Od 2000 r. do dnia dzisiejszego pracuje w bankowości (dyrektor ds. Finansowania Leasingu Departament Sprzedaży dla Klientów Korporacyjnych Alior Leasing Sp. z o.o. ul. T. Zana 32A, 20-601 Lublin) skupiając się głównie na sprzedaży usług związanych z leasingiem oraz pożycz-kami. Od początku życia zawodowego mieszka na stale w Lublinie i z biegiem lat wraz z cztero-osobową rodziną w skład której wchodzi żona oraz dwie córki kontynuuje przygodę życia ob-serwując z zamiłowania cztery pory roku, które są Jego największym zainteresowaniem. Dzisiaj poszukuje, uzupełnia i dzieli się tym co najbardziej ludzkie, przyziemne i dające radość swojej rodzinie oraz otoczeniu.

 

Piotr Krawczyk

Piotr Krawczyk, mgr farmacji.
Ur. 31 stycznia 1979 r.
Absolwent Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie. Kierownik apteki i hurtowni farmaceutycznej w Świdniku.
Czł. Klubu od lipca 2022 r. Wprowadzający: Albert Czajka.

 

Nowi czlonkowie Rotary A

Nowi czlonkowie Rotary B

Nowi czlonkowie Rotary C

 

Foto: Krzysztof Brogowski
Info: SJD

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo