Rotary Internatinal Convention Houston (Texas) USA 04-08 June 2023

Tegoroczna światowa Konwencja Rotary International  odbyła się w dniach 04-08 czerwca 2002 w Houston w USA. Uczestniczył w niej  z ramienia naszego Rotary Club Lublin Centrum jako jeden z dwóch Polaków Maciek (Mateo) Karczmarczuk.

Konwencja RI jest to doroczny zjazd przedstawicieli Rotarian z całego świata (w tym roku było ich  tam 18 tysięcy), gdzie dokonuje się podsumowania mijającego roku rotariańskiego i wyznacza się kierunki działania na rok następny.

Prezydentem Rotary International na rok 2022/2023 została Jennifer Johnson z Rotary Cub Of Windsor Roseland w Kanadzie – pierwsza kobieta w 117 letniej historii Rotary. Nowy Prezydent RI zawsze proklamuje nowe hasło przewodnie na rok następny.

Tym razem, hasłem (presidential theme) na rok 2022/2023 jest  „Imagine Rotary !” –  co należy tłumaczyć, rozumieć: „wyobraź sobie swoje Rotary w swoim działaniu, swoim działaniem kształtuj je tak, aby stawało się zgodne z twoim wyobrażeniem, oczekiwaniami. Świat zasługuje na to abyśmy dali z siebie wszystko w kierunku czynienia dobra, a budząc się codziennie miejmy świadomość, że każde nasze, nawet najmniejsze działanie może powodować różnicę. Chodzi też o to, abyśmy skierowali naszą uwagę na  kreatywne myślenie o przyszłości, a nie o przeszłości”.

Jest to wezwanie do aktywności, pozostawienie inicjatywy klubom i ich członkom.  Ten sposób myślenia ilustruje także motyw graficzny „Imagine Rotary” stworzony przez jedną z wybitnych artystek, a osadzony w kulturze aborygeńskiej z Australii (gospodarza przyszłorocznej konwencji).

Jest to koło, które symbolizuje ludzi i toczące się ich życie, a wokół niego 7 kropek symbolizujących 7 głównych kierunków działania Rotary:

  • Pokój – rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie im
  • Choroby – zapobieganie i leczenie
  • Woda i warunki sanitarne
  • Matka i dziecko – zdrowie
  • Podstawowa edukacja i walka z analfabetyzmem
  • Gospodarka – inicjatywy rozwojowe w społecznościach
  • Ochrona środowiska naturalnego

Chodzi też o to, aby nasze inicjatywy były ukierunkowane  na trwałe długofalowe efekty, zakładały włączanie do nich wszystkich chętnych (żadnego wykluczania) i charakteryzowały się wszechstronnie okazywaną życzliwością.

 

Internatinal Convention image2
Mateo z John Bpb DG-7870 i Shobhna Shah z International Rotarian Fellowship of Healthcare Professionals z Londynu

 

Internatinal Convention image3

Mateo z Rotarianami z  New Hampshire, Vermont, Michigan

 

Internatinal Convention image4

Przed Centrum Kongresowym

 

Internatinal Convention image5

Z rotarianami z Filipin.

Obok udziału w programie konferencyjnym Konwencji, Mateo odbył 23 spotkania bilateralne z przedstawicielami klubów i Dystryktów ze wszystkich kontynentów. Zapowiada się istotne poszerzenie grona klubów partnerskich dla RC Lublin Centrum, głownie z USA, UK, Francji i Indii. O konkretnych efektach będziemy informować w miarę postępu w kontaktach roboczych.

                                                                                                                                                       MK

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo