Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym

 Wielka Odznaka
Adwokatura Zasłużonym
dla wybitnych adwokatów i sędziów

 Odznaka

 

11.06.2022

Grupowe

 Prof. Adam Strzembosz, były prezes Sądu Najwyższego, Wojciech Hermeliński, były prezes Państwowej Komisji Wyborczej i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz adwokaci: Andrzej Banaszkiewicz, Włodzimierz Łyczywek, Aleksandra Przedpełska, Edward Rzepka, Jacek Taylor, Rajmund Żuk, dr Roman Hrabar (pośmiertnie) i Zbigniew Orzeł (pośmiertnie) zostali odznaczeni Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym. To największe wyróżnienie przyznawane przez Adwokaturę zostało wręczone 11 czerwca w Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.
Odznaczenia zostały przyznane przez aklamację uchwałami XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w dniach 19 marca 2021 r. i 17 września 2021 r. w Bydgoszczy.
Spotkanie poprowadził adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.
Laudacje odczytali: adw. Stanisław Estreich, adw. Joanna Kaczorowska, adw. Ewa Krasowska, adw. Marcin Karpiński, adw. Jerzy Zięba, adw. Justyna Mazur, adw. Jan Kwietnicki, adw. Przemysław Rosati, adw. Roman Kusz i adw. Marek Jagielski.
W imieniu odznaczonych głos zabrali Pan prof. Adam Strzembosz i adw. Edward Rzepka.
Pan Profesor podziękował za pamięć i serdeczne przyjęcie. - W tej szczególnej sytuacji, w której znalazł się nasz kraj, próbuje wytworzyć się nowe elity. (...) Poprzez działania administracyjne, poprzez środki zachęcające do przejęcia pewnych stanowisk, powoduje się nie tylko upadek tego rodzaju prób, szkód dla kraju, ale kończy się to też wielkim niepowodzeniem. W każdej epoce, w każdym pokoleniu polskim przeżywamy takie napięcia, które powodują, że powstają prawdziwe elity. Elity tych, którzy służąc krajowi i bliźnim, nie zamierzają jedynie korzystać z różnych uprzywilejowań. Walczą dla sprawy - mówił w przemówieniu były Prezes Sądu Najwyższego.
W imieniu odznaczonych głos zabrał również Pan Mecenas Edward Rzepka. - Jest wielką radością przyjmować to wspaniałe wyróżnienie z wypróbowanymi od lat przyjaciółmi. To cudowne, że jesteśmy dzisiaj razem, w tym uroczystym dniu i bądźmy dalej razem, zawsze, do końca naszych dni - mówił. Pan Mecenas Rzepka podkreślał adwokackie zobowiązanie wobec ludzi potrzebujących. "Nigdy nie będę obojętny wobec krzywdy zwykłego, szarego człowieka. Zwłaszcza, kiedy ta krzywda wywołana jest omnipotencją państwa. Każdego państwa. Zawsze będę po stronie biednych, skrzywdzonych, bo jestem adwokatem. Nigdy nie będę milczał, kiedy dzieje się zło, kiedy łamana jest konstytucja i ustawy, kiedy niszczona jest demokracja i praworządność. Nigdy nie będę milczał, bo jestem adwokatem. (...) Nikt i nigdy nie odbierze mi wolności - bo jestem adwokatem" - podkreślał.
"Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym” przyznawana jest od 2007 r. Nadaje ją Krajowy Zjazd Adwokatury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej. Dotychczas otrzymali ją m.in. prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Andrzej Zoll, prof. Marek Safjan, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Henryk Rossa, adw. Czesław Jaworski i adw. Czesław Jaworski i adw. Andrzej Rościszewski.
Film z uroczystości można obejrzeć na kanale Adwokatury Polskiej na You Tube: zobacz film

Laudacja dla
Pana Mecenasa Andrzeja Banaszkiewicza

Zaszczytem jest móc przedstawić Państwu postać adwokata Andrzeja Banaszkiewicza, który całym swoim życiem wykazuje, czym jest powołanie adwokackie.
Panie Mecenasie, jest Pan szanowanym i lubianym Nestorem Lubelskiej Adwokatury. Od pięćdziesięciu ośmiu lat wykonuje Pan nasz zawód, łącząc go z działaniami na rzecz samorządu.
Pełnił Pan wiele funkcji: w pionie dyscyplinarnym – jako zastępca, a następnie rzecznik dyscyplinarny, był Pan również wicedziekanem oraz dwukrotnie dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. W 2016 roku został Pan wybrany Sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.
Na początku lat dziewięćdziesiątych czynnie uczestniczył Pan w organizacji Komisji Praw i Wolności Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, której został Pan pierwszym przewodniczącym. Wielokrotnie opiniował Pan projekty zmian legislacyjnych ustawy Prawo o Adwokaturze i ustawy o Radcach Prawnych. Angażując się w szereg przedsięwzięć dla dobra Adwokatury Lubelskiej, przyczynił się Pan Mecenas również do powstania nowej siedziby tej Izby. W uznaniu osiągnięć samorządowych w roku 1994 został Pan wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.
Dbałość Pana Mecenasa o pamięć historyczną miała wpływ na upamiętnienie znamienitych przedstawicieli naszego środowiska, w tym lubelskiego „dziekana stulecia” - adw. Stanisława Kalinowskiego. Jest Pan jednym z inicjatorów stworzenia tradycji spotkań na grobach Legionistów Polskich w czasie święta odzyskania niepodległości.
Jako wielki pasjonat sportu współtworzył Pan szereg wydarzeń sportowych. To dzięki Panu adwokaci z całej Polski poznali uroki Roztocza podczas rajdów rowerowych odbywających się po dziś dzień. Warto podkreślić, że sport w Pana życiu odgrywa znaczącą rolę. Za młodu uprawiał Pan kolarstwo. Kocha Pan narty, a w ostatnich latach uległ Pan urokowi karawaningu. Wykształcił Pan Mecenas liczne grono aplikantów adwokackich, był Pan wykładowcą oraz zasiadał w komisjach na egzaminach adwokackich. Jest Pan wyrozumiały dla młodzieży adwokackiej, ale im Pan nie folguje. Pan Mecenas potrafi być również surowy i wymagający.
Jest Pan niezwykle oddany Adwokaturze. Pana działania szeroko wykraczały poza wykonywanie obowiązków zawodowych. Cieszy się Pan zaufaniem i szacunkiem wśród koleżanek i kolegów nie tylko za oddanie Adwokaturze, ale również za swoje nienaganne maniery, życzliwość i towarzyskie usposobienie. Mottem wszelkich działań, jakie podejmuje Pan Mecenas, jest dbałość o wizerunek Adwokatury, poziom etyczny i moralny jej przedstawicieli, a także szacunek do tradycji. Te wszystkie przymioty pragniemy uhonorować, wręczając Panu Mecenasowi „Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym” przyznaną przez Krajowy Zjazd Adwokatury.

Katowice, 11 czerwca 2022 r.

 FOTO 1

 FOTO 2

 FOTO 3

 

FOTO 4

 

 

 


/sjd/

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo