Rotary Club Lublin Centrum - Przyjacielem Harcerstwa

17 maja 2022 r.

„W podziękowaniu za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej

 

Rotary Club Lublin Centrum 

otrzymuje

 

SREBRNĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ

RUCHU PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA”

 

… a bardziej konkretnie to: za wieloletnie, finansowe wspieranie harcerskich wydawnictw historycznych oraz za znaczący wkład w ufundowanie nowego sztandaru dla Chorągwi Lubelskiej ZHP im. Lotników Polskich.

sjd

 

Przyjaciel Harcerstwa image1

 

Przyjaciel Harcerstwa image2

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl