O Szkole Paula Harrisa i śp. Jerzym Korczyńskim

W poniedziałek 8 XI naszymi gośćmi byli Danuta Warząchowska – kierownik Szkoły im. Paula Harrisa i Ryszard Heliasz – dyrektor biura Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Rozmawialiśmy o Szkole i aktywności Towarzystwa w innych obszarach działalności.

Kol. Albert Czajka ciepło wspomniał śp. Mariana Jerzego Korczyńskiego

 
image1 i 2 razem

 

3 listopada br. zmarł PDG Marian Jerzy Korczyński

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość że zmarł nagle PDG Marian Jerzy Korczyński, Gubernator Dystryktu 2231 Polska w kadencji 2017-18, członek Rotary Club Łódź od 1991 roku.

W Rotary oddany głównie służbie działalności humanitarnej i edukacyjnej. Wielokrotny członek i Przewodniczący Komitetu Dystryktu ds. Rotary Foundation, były Prezydent Klubu, były asystent koordynatora strefowego Rotary Foundation, były asystent Gubernatora.

PDG Marian Jerzy Korczyński był pracownikiem naukowowo – dydaktycznym Politechniki Łódzkiej, specjalistą i doradcą w zakresie elektromobilności. Był zaangażowany w wiele projektów związanych z budową pojazdów samochodowych, infrastrukturą transportu zbiorowego oraz indywidualnego zero-emisyjnego.

W 2002 r. mieliśmy przyjemność gościć Jurka Korczyńskiego w naszym Klubie podczas uroczystości przekazywania kolejnego grantu dla Polsko-Ukraińskiego Centrum Przeszczepu Szpiku Kostnego w Lublinie.

 

PDG MJ Korczynski zdj m

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo