Kolejna nowa książka ... ocalić od zapomnienia

ksiazka ocalic od zapomnienia

Nowa książka naszego kolegi klubowego Stanisława Dąbrowskiego

Dzięki wsparciu finansowemu jakie udzielił nasz Klub a przede wszystkim Julian Mahari Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego z maszyn drukarskich zeszła kolejna książka, tym razem pod redakcją naszego kolegi klubowego Stanisława Dąbrowskiego …ocalić od zapomnienia.

Książka (716 stron formatu B-5) jest zbiorem 48 Zeszytów Historycznych z lat 1987-2021 napisanych głównie przez Zespół Historyczny Chorągwi; członków Kręgu Instruktorów i Seniorów „Szaniec” w tym 17 zeszytów autorstwa S. Dąbrowskiego. Autorzy opisali w nich historie powstania i działalności drużyn harcerskich, kręgów, hufców, własne historie wspomnieniowe sięgające także okresu walk o odzyskanie niepodległości Polski; wojny polsko-bolszewickiej; okupacji hitlerowskiej, działalności lubelskich Szarych Szeregów, historii krzyża harcerskiego, biogramy wybitnych postaci harcerstwa na Lubelszczyźnie itd.

To unikalny dokument historyczny wzbogacający nie tylko dzieje lubelskiego harcerstwa, ale też życia społecznego lokalnych środowisk regionu.
Książkę wydano z okazji 100. rocznicy powołania do życia Chorągwi Lubelskiej ZHP (23 maja 1921 r.).

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl