Z wielkim żalem żegnamy prof. dr hab. inż. Janusza Laskowskiego

Z wielkim żalem żegnamy prof. dr hab. inż. Janusza Laskowskiego, człowieka wielkiego serca, zaangażowanego w liczne działania społeczne nakierowane na dobro innych ludzi.

Profesor dr hab. inż. Janusz Laskowski urodził się 7 stycznia 1944 roku w Krasnymstawie, zmarł 29 stycznia 2021 r. w Lublinie. Przez całe życie związany był z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Na tej uczelni uzyskał dyplom mgr inż., stopień naukowy doktora nauk technicznych w 1976 r., a w 1989 r. stopień dr hab. W 1997 r. otrzymał tytuł prof. zwyczajnego nauk rolniczych. W latach 1990-2014 był kierownikiem Zakładu, a później Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego. W latach 1990-1995 i 1997-2000 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Techniki Rolniczej.

W Klubie Rotary Lublin Centrum znaliśmy Profesora przede wszystkim od strony jego wrażliwości i działalności społecznej. Był jednym ze współzałożycieli naszego Klubu, a w trakcie jego 25-letniej działalności aktywnie uczestniczył w wielu projektach o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jako wieloletni szef Komitetu Międzykrajowego Polska-Francja zapoczątkował i koordynował naszą współpracę z francuskimi klubami rotariańskimi w Lille, Douai i Cambrai. Zaowocowała ona m.in. dużym grantem finansowym na rzecz powstania Ośrodka Przeszczepu Szpiku Kostnego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, dwóch grantów dla Szkoły Muzycznej im. Paula Harrisa dla Dzieci Niepełnosprawnych, zakupu karetki pogotowia i sprzętu medycznego dla kilku polskich szpitali. Łączna wartość tej pomocy sięgnęła kwoty prawie 1 mln zł.

Bardzo ceniliśmy Prof. Janusza Laskowskiego także ze względu na Jego zainteresowania pozanaukowe. Nacechowane były one humanizmem, szacunkiem do przyrody, historii i tradycji. Przejawem tej aktywności Profesora była fotografia. Na zdjęciach utrwalał m.in. rośliny ozdobne oraz krajobrazy Polski Wschodniej i dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Najlepsze fotografie złożyły się na liczne wystawy oraz bardzo interesującą i ważną kulturowo książkę pt. „Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny”.

Prof. Janusz Laskowski był częstym gościem na spotkaniach Klubu Rotary Lublin Centrum, niezawodnie uczestniczył w naszych uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych. Z wieloma członkami naszego klubu łączyły go więzy przyjaźni i koleżeństwa. Był człowiekiem wielkiego serca, ciepłym i rodzinnym, życzliwym. Na jego pomoc zawsze mogliśmy liczyć. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Członkowie Klubu Rotary Lublin Centrum

Janusz Laskowski

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo