Publikacje naukowe rotarian „Bibliotekarz Lubelski” 2020

Nasz kolega klubowy red. Stanisław Dąbrowski odniósł kolejny sukces publikatorski. W indeksowanym w bazie Index Copernikus International Journals Master List (ICV 2019 = 46.01) „Bibliotekarzu Lubelskim” 2020 na stronach 43-54 ukazał się jego artykuł Harcerskie drogi do niepodległości na Lubelszczyźnie 1914-1920.

Bibliotekarz  Lubelski 2020 A

Bibliotekarz  Lubelski 2020 B

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl