Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2017

Lubelscy rotarianie tradycyjnie uczestniczyli w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".
Wraz z nimi brał udział w gromadzeniu prezentów i pomocy organizatorom 17-letni Yun Yi Lee z Tajwanu,
który przebywa w Lublinie w ramach młodzieżowej wymiany językowej prowadzonej przez Rotary.

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo