Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2017

Lubelscy rotarianie tradycyjnie uczestniczyli w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".
Wraz z nimi brał udział w gromadzeniu prezentów i pomocy organizatorom 17-letni Yun Yi Lee z Tajwanu,
który przebywa w Lublinie w ramach młodzieżowej wymiany językowej prowadzonej przez Rotary.

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl

Zobacz nas na Facebook
Image