CENNY DAR. POMPY INFUZYJNE DLA PACJENTÓW

Lubelscy Rotarianie wsparli pacjentów z żywieniem pozajelitowym, leczonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Przekazali im sześć mobilnych pomp infuzyjnych. Kolejne dwie sfinansowali członkowie Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Koszt takiej pompy to blisko 5 tys, zł, do tego dochodzi codzienne utrzymanie. Dlatego dla chorych liczy się każde wsparcie.

Zespół Krótkiego Jelita jest jedną ze szczególnie uciążliwych dolegliwości. Mobilne pompy infuzyjne to dla pacjentów skazanych na żywienie pozajelitowe szansa na w miarę normalne życie. Niestety zakup sprzętu nie płaci NFZ.

Dzięki ludziom dobrej woli pompy trafią do podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę żyć”. Dwa komplety przekazała Lubelska Akcja Charytatywna. Środki udało się pozyskać w ramach licytacji grafiki i darowizn.

Kolejnych 6 zestawów mobilnych pomp przekazali członkowie Klubu Rotary Lublin Centrum. Rotarianie mają nadzieję, że uda się wesprzeć także innych chorym z niewydolnością przewodu pokarmowego. Z pomocą klubów w Polsce i zagranicą trwają starania o zakup kolejnych pomp ratujących życie.

Reportaż TVP3 Lublin z  przekazania pomp infuzyjnych - obejrzyj.

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo