SPOTKANIE „POROZMAWIAJMY O ROTARY" W NAŁĘCZOWIE

Gospodarzami byli RC Lublin Centrum i regionalny przedstawiciel gubernatora Mirosław Orłowski. Na tę konferencję DG Krzysztof Kopyciński zaprosił kluby Rotary z Lubelszczyzny, województw łódzkiego i świętokrzyskiego, Małopolski, Górnego Śląska, Mazowsza, Podlasia i Podkarpacia. Obrady toczyły się 29 października w zabytkowym pałacu Małachowskich w Nałęczowie.
Oto najważniejsze punkty spotkania. Na początek DG Krzysztof Kopyciński przedstawił cele dystryktu na najbliższą przyszłość. Wiążą się one ze zwiększaniem członkostwa w Rotary.
- W Polsce, w porównaniu ze Szwecją, Litwą czy Estonią - stwierdził - jest kilkakrotnie mniej rotarian w stosunku do liczby mieszkańców. Celem Rotary w Polsce jest więc dążenie do zwiększenia liczby członków, tak by mogły funkcjonować w naszym kraju dwa dystrykty.
Następnie Marek Łatko, informatyk dystryktu, przedstawił drogę przepływu informacji elektronicznej pomiędzy klubami i osobami funkcyjnymi w dystrykcie. Przy tej okazji podkreślony został duży wkład Marka Łatki w uporządkowanie stron wewnętrznych dystryktu, W dalszej części Łukasz Grochowski omówił nową politykę PR. Podkreślił fakt istnienia „brandu” Rotary, który należy wykorzystywać i promować. Wskazał też sposoby, jakimi można to robić.
Mowa była również o planach na najbliższe lata dla programu wymiany młodzieżowej - tę część poprowadził DG Krzysztof Kopyciński.
Ostatnim punktem spotkania była prezentacja z okazji 100-lecia Rotary Foundation, przygotowana przez DGE Jerzego Korczyńskiego, którą omówili PDG Janusz Potępa i VTT Chair Jacek Telenga. Przytoczono statystyki obrazujące liczbę i wielkość zrealizowanych dotąd grantów globalnych i dystryktalnych oraz realizowanych aktualnie.
Jacek Telenga zaprosił uczestników spotkania na konferencję Rotary Foundation, która odbędzie się w Łodzi w dn. 25-27 listopada, poświęconą realizacji grantów.
W przerwie obrad uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Bolesława Prusa znajdujące się w pałacu Małachowskich.

Jacek Telenga
ROTARIANIN 5/2016 s. 45.

2016 konferencja gubernatora

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl