Z żałobnej karty, Kubik Kazimierz Filip

Kubik W dniu 10 listopada 2016 r. odszedł na wieczną służbę nasz Drogi Kolega Rotarianin Kazimierz KUBIK - członek RC Lublin Centrum, znany kolekcjoner militariów i społecznik. Nabożeństwo żałobne odbyło się w środę 16 listopada o godz. 14°° w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.


Kaziu! Będzie nam Ciebie bardzo brakować.
Cześć Twojej Pamięci!
KOLEDZY


KUBIK Kazimierz Filip
Ur. 23 sierpnia 1943 r. w Lublinie. Mgr historii. Zawód wykonywany: Specjalista ds. bhp i p/poż. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Nauk Humanistycznych (1980).
Praca zawodowa: rozpoczynał w roku 1970, jako pracownik w służbie zdrowia zajmując się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy; przez rok szkolny 1982/1983 pracował, jako nauczyciel historii w Gminnym Liceum Ogólnokształcącym w Zakrzówku, następnie do 1999 r. zajmował się zawodowo sprawami bhp na stanowisku kierownika Działu BHP w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie; od 1999 r. jednoosobowy przedsiębiorca prowadzący firmę „ DORADZTWO BHP I P/POŻ” w Lublinie.
Od 2007 r. prowadzi instytucję szkoleniową o statusie nadanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w zakresie szkoleń bhp dla wszystkich podmiotów w tym szkoleń bhp dla osób bezrobotnych.
Działalność społeczna: Członek Klubu Rotary Lublin Centrum od 2005 r. W okresie lat 2007-2009 pełnił funkcję Mistrza Ceremonii.
Odzn. m. in. odznaką „Zasłużony dla Państwowej Inspekcji Pracy” (1992).

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo