Impreza przekazania Orłów Karskiego dla ROTARY INTERNATIONAL - Zamek Lubelski 24.06.2014.

W stulecie urodzin Jana Karskiego

24 czerwca 2014 r. przypadała setna rocznica urodzin Jana Karskiego. Z tej okazji w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Jan Karski. Misja Kompletna”. Pierwsza jej część miała miejsce w przeddzień w historycznej Jeszywie Mędrców Lublina, natomiast druga na Zamku Lubelskim. Do znajdującej się tu galerii malarstwa polskiego, pełniącej rolę miejsca znaczących spotkań, przybyli z tej okazji: Aleksander Kwaśniewski – b. prezydent RP, Michael Schudrich – naczelny rabin Polski, państwo Kozielewscy – rodzina J. Karskiego, Krzysztof Żuk – prezydent m. Lublin, rotarianie: Janusz Potępa – Gubernator Dystryktu 2230 oraz byli gubernatorzy Al. L. Gzella, Andrzej Ludek, Jan Wrana i in.

Konferencja ta stała się okazją do przypomnienia niezwykłego życiorysu kuriera władz Polskiego Państwa Podziemnego oraz autora relacji przedstawionej aliantom o eksterminacji Żydów na terenach okupowanej Polski. Duże wrażenie na słuchaczach zrobiły relacje współpracowników i przyjaciół J. Karskiego, w tym Aleksandra Kwaśniewskiego, red. Waldemara Piaseckiego oraz członków rodziny.

Jan Karski pod koniec swojego życia ustanowił Nagrodę, mającą postać Orła, dedykowaną tym, którzy potrafią „godnie nad Polską się zafrasować”. W imieniu Kapituły red. Waldemar Piasecki poinformował, że tegorocznymi laureatami zostali: bliski przyjaciel fundatora Nagrody Aleksander Kwaśniewski, rodzina Kozielewskich „za kultywowanie wartości, które stworzyły najwybitniejszego jej przedstawiciela, czyli Jana Karskiego”, a także Rotary International „za czynienie dzieł dobra, a Polski lepszą”.

Gubernator Andrzej Ludek w imieniu Rotary International rodzinie Kozielewskich przekazał Medal Paula Harrisa pośmiertnie przyznany bohaterowi polskiego podziemia i krzewicielu idei bliskich rotarianom.

Tego samego dnia odbył się wieczór pięciu lubelskich klubów rotariańskich w trakcie którego odbyło się przekazanie władzy nowym prezydentom.

Zbigniew Miazga

Poniżej link do relacji z wydarzenia:

http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/rozmaitosci/orly-karskiego-w-lublinie-przyznano-wyjatkowe-nagrody/15745885

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo