Rotary Club Lublin Centrum

Nasz Klub Rotary Lublin-Centrum powołany został do życia w 1995 r. Okazją do pierwszego zaprezentowania się miastu oraz krajowej i międzynarodowej Rodzinie Rotariańskiej, była uroczystość wręczenia Karty Rotary International, (tzw.CHARTER DAY), która odbyła się w dniach 24-26 maja 1996 r., w Trybunale Koronnym na Starym Mieście w Lublinie.

Od początku naszej klubowej działalności staramy się zgodnie z duchem Rotary („SERVICE ABOVE SELF”) i w miarę naszych możliwości, nieść pomoc ludziom jej potrzebującym. Podstawowym zadaniem było, i jest, zorganizowanie i współfinansowanie razem z Lubelskim Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego ogniska muzycznego dla dzieci niepełnosprawnych. Ognisko z czasem przekształciło się w Szkołę Muzyczną dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa.

Ta inicjatywa, dzięki ludziom dobrej woli i ich wsparciu, daje piękne owoce. Przykładem są odbywające się co 3 lata, jedyne w świecie, Międzynarodowe Konkursy Muzyczne dla Niewidomych im. I.J. Paderewskiego oraz Międzynarodowe Konkursy Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego.

Drugą ważną inicjatywą jest udział w organizacji polsko-ukraińskiego ośrodka przeszczepiania szpiku kostnego. Działania nasze w tej materii, a także inne, często otrzymywały wsparcie Rotarian z zagranicy, w tym: z Francji, Niemiec, Anglii, Chorwacji, Argentyny, Kanady.

Międzynarodowy zasięg ma także młodzieżowa wymiana, tak naukowa, jak i wakacyjna.

Mamy także satysfakcję ze współpracy z dobrze sobie poczynającymi lubelskimi Klubami Rotary, Inner Wheel i Rotaractem.

Obecnie Klub nasz liczy 43 członków oraz 7 honorowych.

Od 2005 roku naszym bliźniaczym Klubem jest RC Lancaster Loyne.

http://www.rotary-ribi.org/clubs/homepage.php?ClubID=1163

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo