Pozostała działalność Klubu

Codzienna działalność statutowa – cotygodniowe zebrania Klubu często z udziałem wybitnych osobistości, przyjmowanie nowych członków do klubu, współpraca z innymi klubami Rotary w kraju i zagranicą była naszym obowiązkiem, realizowanym niejednokrotnie z dużymi sukcesami. W swojej bieżącej pracy zwracaliśmy szczególną uwagę na działalność charytatywną i wielokrotnie udzielaliśmy pomocy potrzebującym. Dobrym tego przykładem będą tu: pomoc rzeczowa w postaci zakupu mikrobusu, wyposażenia sal w meble, sprzęt i prace remontowe w Domu Dziecka w Przybysławicach i Woli Gałęzowskiej, w Domu Samotnej Matki, Hospicjum Małego Księcia, czy Towarzystwie Brata Alberta. Wspólnie z dwoma klubami lubelskimi wyremontowaliśmy gruntownie mieszkanie dla samotnej matki z dwójką nieletnich dzieci. Z tytułu naszej statutowej i pozastatutowej działalności byliśmy nagradzani – jako Klub, a także indywidualnie jego członkowie- wysokimi nieraz odznaczeniami państwowymi i rotariańskimi.

Wspólne wyjazdy integracyjne, spotkania towarzyskie, uroczystości przekazania klubowej władzy z udziałem wszystkich klubów Lublina były zawsze niezwykle przyjemnym i atrakcyjnym dodatkiem do statutowej działalności.

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl