Współpraca z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Chcąc jednak zrozumieć rolę Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie w realizacji zadań dla naszego Klubu - zgodnych z duchem ruchu rotariańskiego- nie sposób nie wspomnieć tu krótko o samym Towarzystwie, jego długiej (ponad 100 letniej historii) i ludziach z nim związanych.

baner konkurs muzyczny imienia paderewskiego dla osób niewidomych

 Lubelskie Towarzystwo Muzyczne, które powstało w 1898 roku jest najdłużej działającą organizacją kulturalną w Lublinie i jedną z najstarszych w Polsce. Od 1968 roku nosi imię Henryka Wieniawskiego, wirtuoza, kompozytora, urodzonego w Lublinie na Starym Mieście w domu, który obecnie jest siedzibą Towarzystwa. Nieopodal nowego gmachu Filharmonii Lubelskiej, na niewielkim skwerze stanął w 1978 roku pomnik Henryka Wieniawskiego, ufundowany przez Towarzystwo Jego imienia. Jesienią 2005 roku pomnik ten został przeniesiony w nowe miejsce i obecnie jest ozdobą frontonu filharmonii. Uroczystego osłonięcia pomnika dokonano z udziałem lubelskich władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, a także licznej rzeszy rotarian z Gubernatorem Dystryktu Janem Wraną na czele, którzy złożyli pod pomnikiem wiązankę kwiatów.

 Gubernator Dystryktu Jan Wrana wręcza laureatce konkursu „Nagrodę Gubernatora” Lublin 19 IX 2004 r.Jedną z form podtrzymywania pamięci o Henryku Wieniawskim jest uczynienie go patronem odbywającego się w Lublinie co trzy lata Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków. Kolejna, XI już jego edycja miała miejsce w 2009 roku. Towarzystwo jest również organizatorem wielu innych konkursów muzycznych. Od wielu lat Klub Rotary Lublin Centrum jest współorganizatorem tych konkursów, jak również i wielu innych koncertów. Wyjątkową w skali światowej inicjatywą Towarzystwa Muzycznego realizowaną od 1996 roku wspólnie z Klubem Rotary Lublin Centrum było powołanie ogniska muzycznego dla dzieci niepełnosprawnych. 21 września 2003 roku w obecności władz m. Lublina, licznej rzeszy rotarian z Gubernatorem J. Karasińskim na czele powołano w miejsce ogniska Szkołę Muzyczną im. Paula Harrisa dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Prawdziwym fenomenem Towarzystwa Muzycznego im H. Wieniawskiego w Lublinie był jego Dyrektor – Jacek Ossowski. Niestrudzony inicjator wszystkich wydarzeń z udziałem Towarzystwa obchodził całkiem niedawno rzadko spotykany jubileusz 40-lecia kierowania tą instytucją. Członek założyciel Klubu Rotary Lublin Centrum, jego Prezydent w kadencji 1997/1998, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Doktor h.c. Akademii Muzycznej w Ałma Ata, a także Paul Harris Fellow za zasługi dla ruchu rotariańskiego. Jacek Ossowski był osobowością nie często spotykaną w tym obecnie nieco zwariowanym świecie. Był to klasyczny przykład człowieka, dla którego nadrzędne hasło Rotary „ SERVICE Above Self ” było znane nie tylko z teorii, ale i stosowane z całą konsekwencją w codziennym postępowaniu. Wieloletnia współpraca z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie owocuje również udziałem Klubu w licznych koncertach i Konkursach Muzycznych, w których szczególne miejsce zajmuje Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków odbywający się w Lublinie co trzy lata, a w 2009 roku odbyła się jego XI edycja. Również cyklicznie co 3 lata odbywają się: Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego, oraz jedyny (jak do tej pory) w świecie Konkurs Muzyczny dla Niewidomych im. Ignacego Paderewskiego. 

Wszystkie te Konkursy Muzyczne organizowane przez Towarzystwo, niezależnie od swojej kategorii, były i są doskonałą okazją do spotkań elity muzycznej z całego świata. Byli to m.in. wybitni wirtuozi skrzypiec zasiadający w jury międzynarodowych konkursów, znani wykonawcy laureaci licznych krajowych i zagranicznych konkursów i koncertów, uznane w świecie muzyki autorytety pedagogiczne, czy wreszcie olbrzymie rzesze sympatyków naprawdę dobrej muzyki. Do tych ostatnich zaliczamy również sporą grupę rotarian, dla których – podobnie jak i dla wielu innych- konkursy i koncerty im towarzyszące były doskonałą okazją do wyróżnienia ich przed tak licznym audytorium dyplomami, odznaczeniami państwowymi, resortowymi i rotariańskimi za znaczący wkład w rozwój kultury w najszerszym pojęciu, a także za pracę społeczną na tym polu.

nagroda gubernatora

Klub Rotary Lublin-Centrum od wielu już lat związany jest z działalnością Towarzystwa głównie poprzez jego Śp. dyrektora i wiceprezesa Jacka Ossowskiego. Ale też, rotarianie byli i są członkami Towarzystwa, pełnią odpowiedzialne funkcje w jego władzach, udzielają konkretnej pomocy przy organizacji Konkursów.

zaproszenie na konkurs muzyczny dla niewidomych

 

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl