Polsko - Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie

Drugim wieloletnim programem realizowanym przez nasz Klub był Polsko -Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie, którego inicjatorem był Stanisław Jabłonka. Ośrodek został wzbogacony o bardzo wartościowy sprzęt medyczny dzięki naszej owocnej współpracy z rotarianami francuskimi, niemieckimi i brazylijskimi.

Polsko - Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie Dwudziestego czwartego kwietnia 2004 r. Gubernator Friedrich Kiess z Padeborn (D-1900, Zagłębie Ruhry) oraz Wojciech Mach, Prezydent RC Lublin Centrum przekazali Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Białaczki czek na sumę 59.500 dolarów na wyposażenie powstającego Polsko-Ukraińskiego Ośrodka Przeszczepiania Szpiku.

Stanisław Jabłonka, Past Prezydent Klubu Rotary Lublin Centrum, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Przeszczepiania Szpiku w Lublinie tak opisywał to wydarzenie (Rotarianin 2/2004):

„ Inicjatywa tej pomocy zrodziła się przed 2 laty, kiedy prof. Anna Dmoszyńska, kierownik Kliniki Hematoonkologii AM w Lublinie przedstawiła argumenty uzasadniające konieczność rozbudowy Ośrodka Transplantacji Szpiku, działającego przy Klinice (…). Z analizy potrzeb leczenia chorych na nowotwory układu chłonnego wynikało, że liczba wykonywanych przeszczepów była znikoma w stosunku do potrzeb, a prezentujący światowy poziom ośrodek lubelski jest jedynym wykonującym tego typu przeszczepy we wschodniej Polsce (…).

 

Widząc taką potrzebę, JM Rektor AM w Lublinie, prof. dr Maciej Latalski powołał Społeczny Komitet Budowy Polsko-Ukraińskiego Ośrodka Przeszczepiania Szpiku (…). Klinika lubelska od wielu lat współpracuje z Kliniką Hematologii we Lwowie i projektem tym zainteresowali się hematolodzy ukraińscy. Powstał więc pomysł, by w lubelskim ośrodku szkolili się i pracowali ukraińscy lekarze, którzy w perspektywie mogli by przygotować lwowski ośrodek do transplantacji szpiku. Do tego czasu, w Lublinie wykonywano by transplantacje szpiku u pacjentów z zachodniej Ukrainy”.

Polsko - Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie

Od pomysłu do realizacji daleka jednak droga… a Klub Rotary Lublin Centrum od początku aktywnie włączył się do akcji wspierania tego pomysłu i wykorzystując rotariańskie możliwości międzynarodowej współpracy w ramach Rotary Foundation zaczął intensywne poszukiwania zagranicznych Klubów i Dystryktów, zaczynając jak zwykle od najbardziej wypróbowanych już rotariańskich przyjaciół z Francji. Nadzwyczajną pomoc otrzymaliśmy od Andrzeja Ludka, Past Gubernatora naszego Dystryktu, który jako wieloletni przewodniczący Komitetu Polska- Niemcy miał doskonałe rozeznanie wśród rotarian niemieckich. Rok 2004 okazał się dla nas, a właściwie dla Polsko-Ukraińskiego Ośrodka niezwykle udany i oto w cytowanym wyżej dniu 24 kwietnia 2004 wręczyliśmy prof. Annie Dmoszyńskiej pierwszy czek na kwotę 59.500 dolarów jako wspólny dar od rotarian niemieckich i polskich (z Klubu Lublin Centrum). W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. : JM Rektor Akademii Medycznej w Lublinie, prof. dr hab. Maciej Latalski, PDG Andrzej Ludek i oczywiście inicjator spotkania Past Prezydent Klubu – prof. Stanisław Jabłonka.

Polsko - Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie

Uczestniczący w przekazaniu daru PDG Andrzej Ludek powiedział:

„Nie sztuką jest mieć wspaniałe projekty, sztuką jest doprowadzić do ich realizacji. Mistrzem tej sztuki okazał się właśnie Stanisław Jabłonka, który nie „odpuścił”. Podziwiam go za jego wytrwałość w dążeniu do celu. Jestem głęboko przekonany, że jeśli tak daleko zaszliśmy, to czeka nas tylko sukces.
Rosjanie w zupełnie innych historycznych warunkach, w innym czasie i okolicznościach mówili: „abarotnoj darogi niet” – drogi powrotnej nie ma. Te słowa dedykuję Stanisławowi i jego Klubowi Rotary Lublin Centrum. Tak trzymać!”.

Niedługo musieliśmy czekać na dalszy ciąg naszych starań. Oto we wrześniu 2004 Polsko-Ukraiński Ośrodek otrzymał kolejny dar. Tym razem było to 10 717 dolarów pochodzących z Matching Grantu z klubami francuskimi i równie uroczyście symboliczny czek przekazał Ośrodkowi Prezydent Klubu – Albert Czajka, w obecności naszych francuskich przyjaciół – Marcela Stefańskiego, Serge Gouteyrona i Edouarda Lezona oraz Dyrektora Naczelnego Szpitala – dr. Adama Borowicza, byłego członka RC Lublin Centrum.

Polsko - Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie

Dziękując darczyńcom za ten „hojny dar” Przewodniczący Społecznego Komitetu - Stanisław Jabłonka powiedział:

- Za każdą akcją humanitarną zawsze kryją się konkretni ludzie. W tym miejscu należy podziękować rotarianom niemieckim i francuskim za udział w programie, za wrażliwość, zrozumienie i hojność. Szczególnie serdecznie pragnę podziękować past Gubernatorowi Dystryktu 2230, przewodniczącemu Komitetu Polska-Niemcy Andrzejowi Ludkowi, który stworzył szansę uzyskania grantu niemiecko-polskiego, Januszowi Laskowskiemu z RC Lublin, przewodniczącemu Komitetu Polsko-Francuskiego, „ojcu chrzestnemu” tzw. grantu francuskiego oraz Mieczysławowi Kaczmarczukowi, past Prezydentowi RC Lublin Centrum, który procedurę grantów uruchomił i pilotował.


Dziękuję w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Polsko-Ukraińskiego Ośrodka wszystkim za pomoc w realizacji założonych planów.

A jaki był finał tej pięknej humanitarnej inicjatywy ogromnej masy ludzi o zasięgu międzynarodowym, do której maleńką cegiełkę dołożył też nasz Klub Rotary Lublin Centrum?

Polsko - Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie

W Głosie Rotary nr 1/2005 ukazała się notatka pod znamiennym tytułem:

PIERWSZY UKRAIŃSKI PACJENT

Polsko-Ukraiński Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Lublinie – jednostka zainicjowana i sponsorowania przez Rotary Club Lublin Centrum już działa. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zakończyła się pomyślnie skomplikowana operacja przeszczepu szpiku u pierwszego ukraińskiego pacjenta tej placówki. Z tej okazji przedstawiciele RC Lublin Centrum złożyli wizytę w szpitalu aby życzyć pacjentowi szybkiego powrotu do zdrowia, a lekarzom pogratulować i podziękować za znakomitą współpracę (…).

Jesienią 2005 roku zrealizowaliśmy kolejny MG, tym razem z brazylijskim Klubem Rotary z Sao Paulo, na kwotę 50.000 USD. Podczas uroczystego spotkania, w obecności Gubernatora Dystryktu – Jana Wrany i inicjatora MG – Past Prezydenta Klubu Rotary Lublin Centrum Stanisława Jabłonki, symboliczny czek wręczył Pani prof. Annie Dmoszyńskiej Prezydent Klubu – Maciej Paschke.

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl