Z kolędą wschodniego pogranicza

Święta Bożego Narodzenia i okres poświąteczny koncentrują nasze myśli wokół jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie chrześcijan – Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. W okresie tym rozbrzmiewają w świątyniach i domach naszych pieśni bożonarodzeniowe, kolędy i pastorałki zwane też szczedrywkami.
Kolędy przepełniają duszę słuchaczy i wykonawców błogostanem, rozbudzają w sercach ludzi uczucia metafizyczne, odwracają od grzechu, oczyszczają sumienia, uspokajają serca, zbliżają ludzkie dusze do Boga, rozbudzają miłość do bliźnich.
Miejmy nadzieję, że polskie, „ruskie”, ukraińskie czy białoruskie kolędy, swawolne pastorałki czy szczedrywki będą rozbrzmiewały jeszcze wiele wieków po nas. 
Zachowaniu tej wielopokoleniowej, wyjątkowo pięknej i niepowtarzalnej tradycji służy terespolski Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich.
Dnia 1 lutego br. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pod wezwaniem Św. Trójcy w Warszawie uroczystym, galowym koncertem zakończył się

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl