2008-01-26

JE abp Abel wielokrotnie wykazywał dobrą wolę, gościnność i otwartość dla lubelskich klubów ROTARY, goszcząc w swoich progach ich członków, organizując wyjazdy do Jabłecznej i innych cerkwi na terenie województwa. Jest wielkim przyjacielem rodziny rotariańskiej. Naszym braciom rotarianom - w miarę swoich możliwości -- w różnej formie udziela pomocy i wsparcia, rozwiązując w ten sposób ich problemy zawodowe i osobiste.

14DSC 9335 d

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo