Spotkanie RC Lublin Centrum z Katarzyną Fus

Service above self!

Rewelacja! Tacy ludzie robią różnicę! Zebranie Rotary Club Lublin Centrum, które odbyło się w  dniu 15 kwietnia 2024 było poświęcone problematyce pomocy rodzinie. Naszym gościem była pani Katarzyna Fus – wieloletni Dyrektor  lubelskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Działalność MOPR  taka jak chociażby pomoc środowiskowa, pomoc niepełnosprawnym, uchodźcom, wolontariat   jak również osobiste  niezwykle bogate doświadczenie  naszego Gościa  w dziedzinie pomocy społecznej znakomicie  harmonizują z charakterem misji humanitarnej Rotary International. Stąd też to spotkanie było  czymś naturalnym i dostarczyło wielu inspiracji do dalszej naszej społecznej służby. Pani dyrektor Fus okazała się znakomitym, komunikatywnym, niezwykle profesjonalnym rozmówcą. Spotkanie przebiegało bowiem w atmosferze przyjacielskiej rozmowy osób działających w tej samej branży, choć w innej konwencji. Z życzliwością kibicujemy od lat działalności Pani Dyrektor Fus i uhonorowaliśmy ją naszym klubowym wyróżnieniem „Diploma of Recognition”, w którym napisaliśmy: 

„Z  wyrazami najwyższego uznania za skalę inicjatyw  podejmowanych na rzecz osób  potrzebujących wsparcia drugiego człowieka i za powszechnie zauważalne owocne efekty tej działalności. Styl Pani pracy daleko wykracza poza administracyjny charakter funkcjonowania placówek, którymi Pani dotychczas kierowała i jest najlepszą egzemplifikacją  pojmowania obowiązków zawodowych  jako misję czynienia dobra. Z satysfakcją odnajdujemy, że harmonizuje  to w naszym rotariańskim zawołaniem „Create hope in the world!

Prezydent Rotary Club Lublin-Centrum

Mateo Karczmarczuk

Foto: Krzysztof Brogowski

ROTARY Lublin Katarzyna Fus A

ROTARY Lublin Katarzyna Fus B

ROTARY Lublin Katarzyna Fus C

ROTARY Lublin Katarzyna Fus D

ROTARY Lublin Katarzyna Fus E

ROTARY Lublin Katarzyna Fus F

ROTARY Lublin Katarzyna Fus G

ROTARY Lublin Katarzyna Fus H

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo