Byliśmy w Politechnice Lubelskiej

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska A

Tym razem, dnia 04 marca 2024 zebranie Rotary Club Lublin Centrum odbyło się  w Rektoracie Politechniki Lubelskiej,  gdzie gościliśmy  na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora  prof. dr hab. Zbigniewa Patera.

Z Politechniką łączy nas bogata historia wzajemnych kontaktów, znakomite członkostwo w naszym klubie  naukowców tej uczeni takich jak rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Piotr Kacejko (organizator tego spotkania), prof. dr hab. Adam Wasilewski, czy też inni w przeszłości, współpraca naukowców-Rotarian jak np. prof. dr Jan Wrana z Krakowa (architektura), czy też wspólne zainteresowania mieszczące się w pakiecie zagadnień zwanych społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wielu Rotarian  to absolwenci, współpracownicy i studenci PL.  Stąd też to spotkanie, które poza tym wynika z naszego szacunku dla osiągnięć tej uczelni, chęci  zaznajomienia się „ z pierwszej ręki” z głównymi zagadnieniami, którymi ona żyje, a także rozmowy o możliwościach współpracy wzajemnej w dziedzinie jej promocji jako organizacji międzynarodowej w globalnym wymiarze Rotary International.

Jego Magnificencja prof. dr hab. Zbigniew Pater  w sposób niezwykle komunikatywny przedstawił dzisiejszy obraz Politechniki Lubelskiej  w dziedzinie  naukowo badawczej, dydaktycznej, inwestycyjnej i społecznej z licznymi odniesieniami do krajowych i międzynarodowych aspektów porównawczych.  PL to uczelnia o 70-letniej historii w czasie której wypuściła prawie 68 tysięcy absolwentów. Jest jednym  z krajowych liderów pod względem liczby patentów zwłaszcza w dziedzinie inżynierii mechanicznej, lądowej i transportu (129 w roku 2023). Dynamicznie rozwija kierunki będące synonimem nowoczesności.  Do 2028 r. powstanie tu futurystyczna IT Tower. Osiemnastu jej pracowników naukowych zaliczanych jest do  elitarnego grona 2% naukowców klasyfikowanych jako uczeni formatu światowego. Jako jedyna uczelnia z Lublina znalazła się w prestiżowym światowym rankingu QS World University Rankings 2024.   W bieżącym roku otrzymała także zaszczytny tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.

Na zakończenie spotkania przekazaliśmy na ręce prof. Patera  nasze rotariańskie uhonorowanie  dla Politechniki Lubelskiej „Diploma of Recognition” w którym napisaliśmy:

„W dowód uznania  za wybitny, wyrażający się m. in. w rekordowej liczbie patentów dorobek  naukowy trafnie odczytujący trendy i potrzeby współczesności; za szczególnie cenioną w Rotary  International aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni, a w tym  promowanie idei zrównoważonego rozwoju; za całokształt osiągnięć w pracy naukowo-dydaktycznej i społecznej  potwierdzony  wysokim miejscem w prestiżowym QS World University Rankings 2024 r.   Create hope in the world!”

Poza tematyką związaną z PL odbył się także jeszcze jeden uroczysty akt.  Naszemu klubowi przybył nowy serdecznie powitany oklaskami  przez Kolegów Rotarianin. Jest nim adwokat Jakub Rafał Ostrowski, którego sylwetkę przedstawiałem w jednym z poprzednich e-maili. Kuba otrzymał znaczek rotariański i pamiątkowy dyplom. Osobą wprowadzającą jest  Mateo Karczmarczuk. Witamy w Rodzinie!

Mateo Karczmarczuk

Prezydent Rotary Club Lublin Centrum

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska B

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska C

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska D

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska E

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska F

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska G

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska H

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska I

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska J

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska K

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska L

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska M

 ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska N

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska O

ROTARY LUBLIN Politechnika Lubelska P

 Foto: Krzysztof Brogowski

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo