Wizyta Jego Ekscelencji Prawosławnego Arcybiskupa Abla

12.02.2024

W ramach przyjętego w  klubowym  planie pracy  nurtu „Lublin wielokulturowy” naszym gościem w tym dniu był ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel – Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – jeden z autokefalicznych, czyli samodzielnych, kanonicznych Kościołów prawosławnych, liczący ponad pół miliona wiernych obejmujący swoją jurysdykcją wszystkie parafie prawosławne na terenie Polski.  Jego Ekscelencja, w sposób niezwykle komunikatywny  przedstawił nam syntetyczną historię PAKP w Polsce;  charakter jego misji i związane z tym wyzwania wobec współczesności.   Arcybiskup Abel jest zdeklarowanym orędownikiem pokoju; zwolennikiem dialogu międzykulturowego i ekumenicznego w każdym wymiarze: geograficznym i społecznym. Jest Wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Ekumenicznej – członka  Światowej Rady Kościołów.  Uważa, że popieranie przez patriarchat moskiewski  agresji Rosji przeciw Ukrainie; w żaden sposób nieusprawiedliwionej z chrześcijańskiego punktu widzenia, jest sprzeczne z przesłaniem Ewangelii.  Mówi o potrzebie dalszych kroków w sferze pojednania polsko-ukraińskiego i daje temu wyraz swoim działaniem.

Planując to spotkanie przyjęliśmy wspólnie założenie, że będzie to nie wykład, a szczera rozmowa starych przyjaciół.  Tak w istocie było, a w wypowiedziach naszego Gościa odnaleźliśmy  wiele  z naszych rotariańskich 

moralno-etycznych ideałów.

Na zakończenie spotkania Jego Ekscelencja otrzymał nasze Klubowe uhonorowanie Diploma of Rcognition  „za humanizm w myśleniu i działaniu w trudnych współczesnych czasach; za wybitną osobowość inspirującą  do zgodnego współistnienia różnych wyznań i kultur, a co znajduje odzwierciedlenie  w rotariańskim zawołaniu „Create  hope in the world! „

Prezydent Rotary Club

Mateo Karczmarczuk

Zdjęcia: Krzysztof Brogowski,  Jacek Telenga

ROTARY Lublin Arcybiskupa Abla A

ROTARY Lublin Arcybiskupa Abla B

ROTARY Lublin Arcybiskupa Abla C

ROTARY Lublin Arcybiskupa Abla D

ROTARY Lublin Arcybiskupa Abla E

ROTARY Lublin Arcybiskupa Abla F

ROTARY Lublin Arcybiskupa Abla G

ROTARY Lublin Arcybiskupa Abla H

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo