Rotary łączy ludzi. Samoloty Potez

„Rotary connects people” (Rotary łączy ludzi). Rezultatem tej zasady jest nasza współpraca z wieloma Klubami w Europie i USA co zaowocowało szeregiem  wspólnych projektów humanitarnych. Istotna jest w tym także obecność środowisk pozarotariańskich, które mogą stanowić i stanowią już istotne tło dla naszego funkcjonowania (chociaż wymaga to wiele żmudnej codziennej pracy interakcyjnej).

Takim przypadkiem jest francuska rodzina Potez – od pokoleń w branży przemysłu lotniczego. W okresie międzywojennym  w Lublinie był produkowany m.in. samolot cywilno-wojskowy Potez XXV. Autorem tej  niezwykle popularnej wtedy w Europie konstrukcji był przedsiębiorca Henry Potez – jeden z ojców awioniki francuskiej. Firma ELMAX naszego kolegi klubowego Jacka Woźniaka odrestaurowała zabytkowy budynek hangaru przy ul. Wrońskiej w Lublinie, w którym te maszyny były wytwarzane. Zostały także zrekonstruowane ich modele w skali 1:2. Potomkowie Henry Potez’a, którzy we Francji kontynuują swoją działalność w przemyśle lotniczym dowiedzieli się o tym od współpracujących z naszym Klubem Rotarian francuskich. Mój przyjaciel, Prezydent Rotary Club  Le Havre Ocean – Gilles Battier, który  rok temu był gościem naszego RC zawiózł nasz album „Samoloty z Lublina” do Francji i wręczył  Potezom. Ci  dumnie sfotografowali się z tą książką na ostatnim Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu (patrz zdjęcie). W rewanżu Jacek Woźniak i ja jako Prezydent Rotary Club otrzymaliśmy francuską biografię H. Poteza z bardzo miłą dedykacją (patrz zdjęcia). Jest też plan, aby wiosną, zrobić spotkanie polsko-francuskie w Lublinie połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej H. Poteza.

Całą tę historię, przedstawiłem  jako guest speaker na jednym  polsko-francuskim i dwóch  francuskich rotariańskich  forach  internetowych. Wydaje się, że robi to nam bardzo dobrą atmosferę w  rotariańskich kontaktach bilateralnych jako wartość dodana i już owocuje większą otwartością we współpracy.

Prezydent Rotary Club
Mateo Karczmarczuk
Lublin, 4 stycznia 2024.

rotary lublin potez a

rotary lublin potez b

rotary lublin potez c

rotary lublin potez d

rotary lublin potez e

 

 

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo