Fundacja Rotary


Rotary Lublin Fundacja A

Fundacja Rotary: 15 lat doskonałości jako 5-gwiazdkowa organizacja charytatywna!
Z ogromną radością ogłaszamy, że Fundacja Rotary osiągnęła niezwykłe wyróżnienie, zdobywając już po raz piętnasty z rzędu status 5-gwiazdkowej organizacji charytatywnej według Charity Navigator!
https://www.charitynavigator.org/ein/363245072
Przez ponad stulecie Rotary International i jego Fundacja poświęcają się tworzeniu pozytywnego wpływu na naszą globalną społeczność. To wspaniałe uznanie jest dowodem na niezachwiany zapał, ciężką pracę i uczciwość naszej rodziny Rotary na całym świecie.
Czym jest Charity Navigator? To największa i najbardziej zaufana niezależna organizacja oceniająca organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych. Oceniają organizacje na podstawie ich kondycji finansowej, rozliczalności i przejrzystości. Osiągnięcie 5-gwiazdkowej oceny od Charity Navigator to znaczący sukces i potwierdzenie naszego zobowiązania do najwyższych standardów doskonałości.
Fundacja Rotary odgrywa kluczową rolę w finansowaniu istotnych projektów, które rozwiązują najpilniejsze globalne problemy, od zwalczania polio, poprzez promowanie czystej wody, aż po wsparcie edukacji. Jesteśmy niezmiernie dumni z wpływu, jaki wywieramy i nadal będziemy wywierać na społeczności na całym świecie.
To wyróżnienie nie byłoby możliwe bez poświęcenia naszych członków Rotary, wolontariuszy i sympatyków. Wasza hojność i zaangażowanie pomogły nam utrzymać nasz status 5 gwiazdek i tworzyć znaczące zmiany na całym świecie. Dziękujemy za Wasze niezachwiane wsparcie!
W trakcie obchodów tego niesamowitego osiągnięcia, nie zapomnijmy, że wiele pracy jest jeszcze do zrobienia. Rotary będzie dążyć do doskonałości, czyniąc świat lepszym miejscem poprzez służbę i dobroć.
Dołącz do nas w świętowaniu tego osiągnięcia, udostępnij ten post i podziel się wiadomością o niezwykłej pracy Fundacji Rotary. Przyłącz się do Klubu Rotary!

The Rotary Foundation
W 2017 roku The Rotary Foundation obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Przez cały ten czas Fundacja Rotary kieruje się w swoich działaniach następującym mottem:
“The mission of The Rotary Foundation is to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill and peace through the improvement of health, the support of education, and the alleviation of poverty.”
Misją Fundacji Rotary (The Rotary Foundation) jest umożliwiać Rotarianom rozwijanie ogólnoświatowego porozumienia, atmosfery dobrej woli i pokoju poprzez poprawę stanu zdrowia, wspieranie edukacji oraz łagodzenie ubóstwa.
“Doing Good in the World” (Czynić dobro w świecie).

Rotary Lublin Fundacja B

W 1917 roku, Prezydent RI Arch C. Klumph zaproponował utworzenie funduszu z wykorzystaniem na „czynienie dobra na świecie”. Kiedy w 1928 roku zgromadzone w nim środki przekroczyły 5.000 USD fundusz został przekształcony w Fundację Rotary i stał się odrębną strukturą w ramach RI, z własnym, pięcioosobowym Zarządem. W dwa lata później ze środków Fundacji został zrealizowany pierwszy grant o wartości 500 USD dla dzieci dotkniętych paraliżem.
Wielki kryzys i druga wojna światowa spowolniły rozwój Fundacji. Jednak po śmierci Paula Harrisa, w 1947 roku, wpłaty do RI zwiększyły się i utworzony pośmiertnie Fundusz jego imienia znacząco przyczynił się do zwiększenia środków Fundacji. W 1947 roku powstał też pierwszy program fundacji polegający na fundowaniu Stypendiów Ambasadorskich (Ambassadorial Scholarships). W latach 1965-66 kolejny Program Wymiany Grup Zawodowych (Group Study Exchange) oraz, chyba najważniejszy program RF, Grantów Współfinansowanych (Matching Grants).
Rok 1978 zaowocował utworzeniem Programu Grantów 3H (Health, Hunger & Humanity – dosłownie „Zdrowie, Głód & Ludzkość”) a w 1980 stworzono Program do Walki z chorobą Polio. Lata 1984-85 to Program Polio Plus oraz utworzenie Grantów dla Wykładowców Uniwersyteckich (Rotary Grants for University Teachers). I wreszcie w latach 1987-88 ujrzał światło dzienne program studiów nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów (Foundations’s Peace and Conflicts Resolution Studies Programs).
Od czasu pierwszej darowizny w 1917 roku w wysokości 26,50 USD do dzisiaj wpłacono do Fundacji ponad 2 miliardy 700 milionów dolarów amerykańskich. 70 milionów z tej kwoty zebrano tylko w latach 2003-04. Ponad milion Rotarian zostało oznaczonych Odznaką Paul Harris Fellow co oznacza, że ich wpłaty przekroczyły lub osiągnęły równowartość co najmniej 1 tysiąca dolarów na osobę. To znaczące wsparcie ze strony Rotarian gwarantuje bezpieczną przyszłość Rotary Foudation w kontynuowaniu jest owocnej aktywności na polu międzynarodowego zrozumienia i globalnego pokoju.
Dziś Rotary Fundation prowadzi aktywną działalność, co znajduje odzwierciedlenie bezpośrednio w liczbach. Przychody Fundacji w kadencji 2009-10 to 268,5 miliona USD a wydatki 226,6 miliona USD, z czego 204,9 miliona USD zostało przekazane na realizację Programów Fundacji. Od 1947 roku Fundacja ufundowała ponad 40 000 stypendiów dla stypendystów ze 130 krajów na łączną sumę 532 milionów USD.
sjd

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo