Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - porozumienie o współpracy

W dniu 08 listopada 2023 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy WSPA i Rotary Club Lublin Centrum.

 ROTARY Lublin WSPA A

„Strony niniejszego porozumienia wyrażają gotowość do współpracy w zakresie działalności dydaktycznej, społecznej i kulturalnej, pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, a także promocji idei takich jak przedsiębiorczość, pomoc humanitarna, umiędzynarodowienie czy postawy prospołeczne. Strony zakładają wzajemne promowanie swoich logotypów i inicjatyw z wykorzystaniem właściwych sobie mediów i kanałów informacyjnych.
WSPA zobowiązuje się współpracować z Rotaract Club Lublin-Centrum, zapewniając mu miejsce spotkań w siedzibie szkoły z jednoczesną zachętą do włączania do działalności rotariańskiej studentów WSPA”.

ROTARY Lublin WSPA B
Ze strony RC Lublin Centrum umowę podpisał Prezydent Mateo Karczmarczuk, a ze strony WSPA jej Rektor prof. dr Maria Mazur. Obecni byli także przedstawiciele Klubu: prof. dr Janusz Milanowski, Krzysztof Brogowski, Włodek Nepelak i Hania Wieczorek – Prezydent Rotaract Club Lublin-Centrum in spe. Obecny był też Kanclerz WSPA – Jacek Lis.

Pierwsze spotkanie Rotaractu w siedzibie WSPA odbędzie się 16 listopada (czwartek) o godz.18.00

Wasz Prezydent
Mateo Karczmarczuk

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo