Wolontariat i przyjaciele

 ROTARY Lublin Wolontariat i przyjaciele A

28 października 2023 r. w Dworku Lawendowym w Lublinie odbyło się doroczne spotkanie „Wolontariat i Przyjaciele”. Było to spotkanie działaczy Centrum Wolontariatu w Lublinie kierowanego przez naszego partnera ks. Mieczysława Puzewicza z przedstawicielami współpracujących organizacji pozarządowych, przedstawicielami firm lubelskich i lubelskich instytucji naukowych, przedstawicielami placówek dyplomatycznych i innych jednostek współpracujących. Przedstawiono syntetyczną informację na temat działań podjętych w bieżącym roku i plany na przyszłość. Chodziło o to, aby podziękować sobie nawzajem za udaną współpracę i wzmocnić więzy wzajemnych przyjaznych relacji.
Nasz Rotary Club był reprezentowaliśmy wspólnie z Jackiem Woźniakiem. W udzielonym mi głosie zaprezentowałem Rotary, Klub i nasz niebagatelny udział w realizacji wspólnych projektów (m.in. dostawy wyposażenia dla szpitala w Drohobyczu, czy nasz rotariański projekt „Winda dobrej nadziei” wsparty sumą 10 tysięcy Euro, czy pomoc Centrum Wolontariatu w wyposażeniu naszego Peace Shelter w Brzuchowicach). Odbyliśmy wiele interesujących i obiecujących rozmów kuluarowych. Obecność w tym spotkaniu to kolejny krok w przyjętym w naszym klubowym planie rocznym strategii wpisywania Rotary w świadomość społeczności lokalnych.
Prezydent RC
Mateo Karczmarczuk

 ROTARY Lublin Wolontariat i przyjaciele B

ROTARY Lublin Wolontariat i przyjaciele C

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo