Publikacje rotarian z RC Lublin Centrum

80 lat działalności patriotyczno-obronnej
i sportowej Ligi Obrony Kraju

ROTARY Lublin 80lat LOK

W listopadzie br, z maszyn drukarskich zejdzie kolejna książka naszego klubowego kolegi Stanisława Dąbrowskiego pt. 80 lat działalności patriotyczno-obronnej i sportowej Ligi Obrony Kraju
W przyszłym roku mija 80 lat działalności Stowarzyszenia. Ten wspaniały JUBILEUSZ skłania do refleksji nad historią wydarzeń i dokonań tego Stowarzyszenia.
Jest to trzecia próba przedstawienia czytelnikom historii powstania i działalności organizacji sięgająca do źródeł idei udzielania pomocy rannym i chorym żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość naszej ojczyzny.
Książka jest głębokim pokłonem wydawcy i autora złożonym wszystkim członkom organizacji, którzy w jej podstawowych jednostkach z zapałem, trudem, często kosztem czasu poświęcanego rodzinie, realizowali statutowe cele i zadania – pisze we wstępie Prezes Ligi Obrony Kraju Jerzy Salamucha.

„Dzięki wspólnej pracy przez 80 lat tworzyliśmy historię godną pochwały i szacunku. Byliśmy na wszystkich posterunkach pracy i służby mającej najwyższy cel DOBRO NASZEJ OJCZYZNY. Satysfakcję, dumę i szacunek budzi nasza praca z młodzieżą i ich proobronne wychowanie. Wielu naszych wychowanków to weterani Wojska Polskiego i żołnierze zawodowi, jeszcze inni pracują we wszystkich rodzajach służb mundurowych, nadal prowadząc działalność w strukturach LOK. Posiadamy wspaniałych fachowców i nauczycieli. Jesteśmy wszędzie tam gdzie kształtowane są patriotyczne postawy. Szacunek do historii i symboli narodowych był i jest naszą dewizą. Praca naszych dziadków, ojców, nas samych, naszych dzieci i wnucząt jest wspaniałym dorobkiem. Część naszych dokonań opartych na historii Stowarzyszenia zawartych jest w tej książce. Dziękuję Wam za to.
Dziękuję kierownictwu Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej, Służbom Penitencjarnym wszystkich szczebli za wieloletnią, efektywną współpracę na niwie przygotowania młodzieży do służby, specjalistów głównie w dziedzinach strzelectwa, kierowców pojazdów, płetwonurków, łącznościowców i modelarzy.
Dziękuję naszym Przyjaciołom zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, Polskim Związku Krótkofalowców, Polskim Związku Żeglarskim, związkom modelarskim i innym za fachową i specjalistyczną pomoc w realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Słowa wdzięczności kieruję do członków, kierownictwa stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych a w szczególności Związku Harcerstwa Polskiego za partnerski stosunek do patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży.
Jestem wdzięczny władzom samorządowym za partnerską współpracę w realizacji lokalnych zadań służących społeczeństwu i narodowi.
Dziękuję autorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu za wieloletnią działalność redakcyjną na łamach CZATY; kronikarską LOK i za niniejszą publikację.
Niech ta książka stanie się źródłem wiedzy historycznej dla naszych działaczy, inspiracją dla korespondentów i współredaktorów lokowskich wydawnictw, satysfakcji z członkostwa i działalności w Lidze Obrony Kraju”.

sjd

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo