Gościliśmy „łowczynię talentów"

Zebranie RC 16.10.2023.

ROTARY Lublin Lowca Talentow A

16 października na spotkaniu klubowym gościliśmy Katarzynę Jośko – wła-ścicielkę i szefową Lubhunters - jednej z najbardziej liczących się w Pol-sce firm typu „head hunter”. Rozmawialiśmy o aktualnym rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny; o dynamicznych przemianach tego rynku i ekonomicznych konsekwencjach tych przemian; o ważności i ewolucji komórek HR w przedsiębiorstwach, mentalności praco-dawców, roli współczesnych mass mediów i sztucznej inteligencji oraz etyce w tej materii. Rozmawialiśmy o doświadczeniach w asymilacji pracowników reprezentujących różne mentalności kulturowe pochodzenia imigracyjnego. Tematyka tak bardzo zajmująca i bliska każdego z nas, że zaplanowany czas okazał się niewystarczający i obiecaliśmy sobie następne spotkanie w przy-szłości. W podziękowaniu za niezwykle interesujący wieczór nasz gość otrzymał nasze klubowe wyróżnienie “Diploma of Recognition”.

ROTARY Lublin Lowca Talentow B

Pani Kasia (tak pozwala do siebie mówić) jest psychologiem biznesu o boga-tym doświadczeniu zawodowym. Była kolejno: doradcą ds. Rozwoju Kadr (Kredyt Bank), trenerem i koordynatorem Zespołu Rozwojowo-Szkoleniowego (Warta), menadżerem zasobów ludzkich (Bank Zachodni WBK). Jest prakty-kiem, konsultantem i menadżerem HR (Human Resourses). Współpracując z najwyższą kadrą menadżerską w zakresie gospodarki zasobami ludzkimi stara się optymalizować środowisko i klimat organizacyjny w biznesie poprzez two-rzenie narzędzi, a także organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań mento-ringowych. Jej pasją jest head-hunting. - wprowadzanie właściwych ludzi do właściwych kontekstów zawodowych. Pracuje jako wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Współpracuje z Kołem Naukowym Psychologii Zarządzania KUL.
Wasz Prezydent
Mateo Karczmarczuk

ROTARY Lublin Lowca Talentow C

ROTARY Lublin Lowca Talentow D

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo