Ważne uchwały i informacje - Fragmenty protokołu z posiedzenia Zarządu Klubu

Rotary Club Lublin Centrum
Ważne uchwały i informacje
Fragmenty protokołu z posiedzenia Zarządu Klubu
Nr 4 z dnia 09.10.2023

 

  1. Doroczne zobowiązanie Klubu do wpłat finansowych na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa. (…) Prezydent RC podjął działania w celu pozyskania sponsora zagranicznego Na dobrej drodze są uzgodnienia z RC Saco Bay Sunset z USA, który deklaruje wpłatę 2.000 USD na ten cel. Suma ta w całości zostanie przekazana na przedmiotowy cel – opłacenie I semestru działalności szkoły - niezwłocznie po jej otrzymaniu przez nasz Klub.
  2. Projekty „Drohobycz” i projekt „Winda dobrej nadziei” – do powstającego szpitala w Drohobyczu k. Lwowa dla chorych i rannych transportowanych z ukraińskich terenów objętych wojną.  RC Lublin Centrum przekazał już dwa transporty łóżek szpitalnych ze Szwajcarii, które zorganizował nasz nowy kolega klubowy – Zbyszek Czmuda. Oddzielnym projektem w ramach tego zadania jest zakup i instalacja windy szpitalnej, bez której obiekt nie może funkcjonować jako szpital.  Staraniem Prezydenta RC, w wyniku trzymiesięcznych negocjacji pozyskaliśmy w sumie 10.000 euro od francuskich Klubów z D-1640 z Normandii. Suma ta jest już na rachunku bankowym naszego Klubu i w połączeniu z już zebranymi funduszami przez Centrum Wolontariatu stanowi 55% wartości windy i pozwala na złożenie zamówienia u producenta na jej wyprodukowanie i zainstalowanie do końca br. kalendarzowego. Jest to więc nasz wkład  fundamentalny w realizację tego zadania i będzie upamiętniony trwałą tablicą na urządzeniu. Rolę realizatora tego projektu  (zamówienie, instalacja, odbiór itp.) podjął się nasz partner Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w Lublinie, któremu przekażemy w/w 10 tysięcy Euro na podstawie umowy darowizny celowej (…).
  3. Lubelska Akcja Charytatywna – ruch społeczny, w którym aktywnie działają członkowie RC Lublin Centrum: Jerzy Kargol, Irek Muszyński, Waldek Dziedzic czy też Darek Matosiuk z RC Stare Miasto. W dniach 17 i 18.10.2023 LACh organizuje w Centrum Spotkania Kultur spektakle, z których dochód będzie przeznaczony dla chorych na białaczkę do Kliniki Hematologii  SPSK 1 w Lublinie, gdzie przez wiele lat funkcjonował nasz rotariański projekt „Polsko-Ukraiński Ośrodek Przeszczepu Szpiku Kostnego” Zarząd zaleca zaangażowanie się w to przedsięwzięcie  wszystkich członków RC i ich rodzin i przyjaciół poprzez zakup biletów udział w aukcji itp. Jest  to swego rodzaju kontynuacja naszej współpracy z Kliniką Hematologii rozpoczętej ponad 20 lat temu.
  4. Zarząd zapoznał się z pismem M. Orłowskiego dotyczącym kosztów finansowania działań w ramach programu Rotary Youth Exchange. Niestety wydatki te nie zostały zgłoszone do preliminarza budżetowego przed przyjęciem budżetu Klubu na rok 23/24 czyli przed 10 lipca 2023, stąd też Zarząd  podtrzymał wysokość finansowania zgodnie z przyjętym budżetem na zebraniu RC w dniu 10 lipca 2023.  Wydatki już poniesione  (350 zł - pomoce do nauki j. polskiego dla studenta z Tajwanu, 462 zł delegacja za udział w inicjalnym dystryktalnym zgrupowaniu uczestników wymiany oraz 1.448 zł kosztów udziału w tym zgrupowaniu w Sopocie  zostaną zapłacone w trybie wyjątkowym. Wydatki, które wynikną  w trakcie roku rotariańskiego będą każdorazowo zatwierdzane przez Zarząd na wniosek zainteresowanego.
  5. Zebranie założycielskie Klubu Rotaract. Zebranie odbędzie się w dniu 23.10.2023. Zarząd postanawia, że będzie to wspólne zebranie członków założycieli z RC Lublin Centrum. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komitetu Rotaract z D-2231. Zostanie zaproszona Wiceprezydent Miasta Lublin – odpowiedzialna za program „Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023”.
  6. Zarząd pojął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1.000 zł na udział przedstawicieli naszego Klubu (J. Kargola, I. Muszyńskiego i Marka Wieczerzaka) w uroczystościach XXX-lecia RC Puławy. W dniu 07.10.2023.  (wpisowe 250 zł /os., upominek, Diploma of Recognition i proporzec klubowy).
  7. W ślad za ustaleniami z dystryktalnego seminarium Rotary Foundation i rozmowami na zebraniu RC w dniu 02.10.2023 Zarząd zwraca się do wszystkich członków naszego RC o możliwie pilne wpłaty indywidualnych darowizn na Rotary Foundation (w USD) Annual Share Fund w ramach hasła „Every Rotarian Every Year”  (każdy Rotarianin każdego roku 100 USD). Oczywiście można wpłacać też i mniejsze kwoty (albo jeden tysiąc USD – wtedy otrzymuje się zaszczytny tytuł i odznakę Paul Harris Fellow. Koordynatorem programu ustanawia się Piotra Krawczyka.  Skarbnik Krzysztof Brogowski prześle  niezwłocznie, na ogólną listę e-mail instrukcję technologii wpłat poprzez założenia osobistego konta na stronie Rotary International. Wpłaty na RF pozwalają na korzystanie z dużych dofinansowań na projekty humanitarne. Bez jakichkolwiek wpłat, poza symbolicznymi donacjami Jacka Telengi (a taka sytuacja jest dzisiaj ) mamy znikome szanse na dofinansowanie projektów, których realizujemy przecież dużo. Tytułem dobrego przykładu Prezydent Mateo wpłacił już kwotę 100 USD /…/.

Protokołowała:

Ewelina Stanek Piechowicz

Sekretarz RC

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo