DOBROCZYŃCY Ludzie Wielkich Serc

Szanowni Koledzy!
W czwartek 27 bm w Trybunale Koronnym odbyła się uroczystość wręczenia honorowych tytułów DOBROCZYŃCA z dopiskiem Ludzie Wielkich Serc - cisi Bohaterowie. Tytuł otrzymało 15 osób reprezentujących organizacje, które w sposób czynny i aktywny włączyły się w pomoc Ukrainie. Tytuł przyznała FUNDACJA DOBROCZYNNY FUNDUSZ ODBUDOWY I ROZWOJU UKRAINY z Kijowa, a wręczali go (w postaci dyplomu) nowy konsul Ukrainy w Lublinie Oleg Kuts oraz prezydent Krzysztof Żuk.
Miło mi poinformować, że jeden z 15 dyplomów trafił w moje ręce jako prezydenta Klubu Rotary Lublin Centrum ubiegłej kadencji. W swoim krótkim wystąpieniu podkreśliłem, że odbierając dyplom czuję się tylko reprezentantem ruchu Rotary i że za stałą i mocną aktywnością naszego Klubu stoją kluby z USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Niemiec, a także inne kluby rotariańskie z Polski.
Dyplom przesyłam w załączniku. Umieszczę go w naszym archiwum.
Dodam, że jedną z uhonorowanych osób był także Marek Gromaszek, który reprezentował TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W LUBLINIE.
W trakcie spotkania miałem okazję ciekawie porozmawiać z nowym konsulem. Jest osobą młodą, zaangażowaną, aktywną. Wspólnie z Łukaszem i Mateo nawiążemy z nim bliska współpracę, która na pewno będzie owocna.
Z rotariańskim pozdrowieniem
Grzegorz Wójcikowski

ROTARY Dobroczynca

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo