Towarzystwo Jana Karskiego nagrodziło ambasadora

 KURIER LOGO

Tomasz Nieśpiał
13 lutego 2023

Towarzystwo Jana Karskiego nagrodziło ambasadora

Marek Brzeziński, ambasador USA w Polsce został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego.
Wręczenia dokonano w rezydencji ambasadora podczas spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Jana Karskiego i rodziną legendarnego emisariusza. Medal, który przyznaje założona w 2003 roku w Kazimierzu Dolnym organizacja, trafił do Marka Brzezińskiego za „wysiłki na rzecz powstrzymania agresji Rosji na Ukrainę i ratowania ludności ukraińskiej”.
- Wszyscy już wiemy, że obrona Ukrainy jest zarazem obroną całego wolnego świata w Europie i w świecie, że zwłaszcza ważna jest ona dla państw sąsiadujących z Ukrainą, na czele z Polską. Polska od początku tej wojny zdecydowanie wspiera naród i rząd ukraiński, wiele też czyni, by do tej postawy skłonić inne kraje. Wiemy jednak, że najważniejszym państwem, które wspo-maga Ukrainę w jej dążeniu do wolności i pokoju jest USA - powiedział w czasie laudacji ks. prof. Andrzej Szostek.
Jego zdaniem współpraca USA i Polski jest dziś szczególnie wielkim wyzwaniem, wykraczającym ponad wszelkie spory poli-tyczne.
- Pan ambasador dobrze rozumie to trudne wyzwanie i czyni wiele dla umocnienia nie tylko współpracy pomiędzy USA i Pol-ską, ale także dla sprawnego i skutecznego wspierania Ukrainy w jej dramatycznej walce o wolność – podkreślił były rektor Kato-lickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Po wręczeniu Medalu i towarzyszącemu mu dyplomu ambasador otrzymał z rąk stryjecznego wnuka Jana Karskiego i se-kretarza Towarzystwa - Jacka Woźniaka – polską szable oficerską z 1920 roku z jej ryngrafem, na którym wygrawerowano: „Salutujemy Ambasadorowi Markowi Brzezińskiemu walczącemu o Polskę tak jak jego dziadek i ojciec. Niech ta szabla oficerska z 1920 roku, kiedy Polska powtrzymała sowiecką agresję Europy zawsze dodaje ci siły”.
Podczas spotkania rozmawiano również o planach Towarzystwa, wśród których jest doprowadzenie do odtworzenia w War-szawie przy Krakowskim Przedmieściu Pomnika Wdzięczności Ameryce autorstwa Xawerego Dunikowskiego z 1922 roku, jaki naród polski wystawił w podzięce za przyczynienie się Stanów Zjednoczonych do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

 MEDAL

 

 Szabla

Foto 1

Foto 2

W ścisłym Zarządzie Towarzystwa rozpoznajemy twarze naszych kolegów klubowych: Marka Wieczerzaka, Jacka Woźniaka i An-drzejaLudka
SJD

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo