Mobilny moduł medyczny przekazany Ukraińcom - Przemyśl 04.02.2023

Mateo, 5 luty 2023

Koleżanki i koledzy,
Jak anonsowałem już w moim e-mailu z dnia 25 stycznia, zaplanowana na 04 lutego ceremonia przekazania Ukraińcom mobilnej jednostki diagnostyczno-zabiegowej ufundowanej wspólnie przez francuskich Rotarian, francuskich organizacji strażackich pod przewodnictwem Pompiers Humanitaires Francais i innych podmiotów - odbyła się w wyznaczonym terminie w Przemyślu. Miałem zaszczyt reprezentować tam Rotarian francuskich z ICC France-Pologne, D-1710 z Lyon - St Etienne oraz ICC Polska –Francja, a także RAGFP (Rotary Action Group For Peace ) z siedzibą w Portland (Oregon, USA), którego jestem członkiem.
Poniżej zamieszczam, krótki raport z przebiegu tego eventu (który w nieco bardziej szczegółowej formie przesłałem stronie francuskiej oraz kilka zdjęć w załączeniu.
Pozdrawiam
Mateo

Uroczystość odbyła się w Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu 04 lutego o godz.12.oo. Stronę francuską reprezentowała duża grupa osób z Pompiers Humainaires Francais z prezydentem Jerôme Giron na czele. Organizatorem po stronie polskiej był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z obecnym Dyrektorem Generalnym tej organizacji Grzegorzem Szyszko oraz miasto Przemyśl z obecnym prezydentem Wojciechem Bakunem. Stronę ukraińską reprezentowała grupa oficerów z płk Bohdanem Lytvynem – szefem Centrum Wsparcia Materiałowego Ukrainy oraz Merem miasta Mostiska panią Mirosławą Pelc.
Rotary International i Dystrykt 1710 reprezentował Mateo Karczmarczuk – Prezydent Elekt Rotary Club Lublin Centrum oraz 2 Rotarian z pobliskiego Rotary Club Jarosław: Zbigniew Dziedzic oraz mec. Leszek Kołodziejczyk. Mateo, mając duże doświadczenie i efekty w rotariańskiej współpracy polsko-francuskiej występował jako reprezentant ICC France – Pologne i ICC Polska- Francja oraz jako działacz RAGFP (Rotary Action Group For Peace).
Uroczystość rozpoczęła się konferencją prasową. Była obecna spora grupa dziennikarzy i fotoreporterów. Wypowiadali się poszczególni partnerzy tego projektu. W imieniu strony rotariańskiej głos zabrał Mateo. Przekazał Ukraińcom pozdrowienia od Rotarian francuskich, podziękował partnerom projektu za znakomitą współpracę, powiedział o tym jaki jest wkład Rotarian francuskich w przedmiotowy projekt, a także krótko o Rotary jako organizacji oraz zapewnił o kontynuacji pomocy na rzecz cierpiącej Ukrainy. Zainteresowanie obecnych dziennikarzy zaowocowało udzieleniem kilku wywiadów. Można było odnieść wrażenie, że obecność Rotaty w tym projekcie jak i w uroczystości została wyraźnie i życzliwie zauważona. D-1710 otrzymał także akt uznania od Dyrektora Generalnego polskiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Dokument ten, oprawiony w ramy odebrał Mateo i przekazał panu Jerome Giron z prośbą o zabranie tego do Francji.
Następnie odbyła się na zewnątrz budynku prezentacja darowanego modułu medycznego, a później skromny posiłek dla wszystkich. Było dużo bezpośrednich rozmów, wymiana prezentów i wyraźne pragnienie ponownego spotkania się w przyszłości.

 J. Giron et Mateo

 Discours de Mateo au nom du Rotary et du Rotary D 1710

Mateo presente Le Cerificat d'Appreciation aux Rotariens Francais

Rotariens et Pompiers de PHF

img 1 1675000609973

 

 

 

 

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo