Szkoda…

Wojciech Mach

W pierwszych dniach listopada 2022 r., po dwudziestu sześciu latach aktywnej  służby, nienajlepszego stanu zdrowia (jak sam stwierdza), z członkostwa w Klubie Rotary Lublin Centrum zrezygnował dr n. med. Wojciech Mach – były Prezydent Klubu (2003-04), asystent Gubernatora Dystryktu 2230 (2004-08), wielki przyjaciel Śp. Jacka Ossowskiego, z którym aktywnie brali udział w powołaniu Szkoły Muzycznej dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa (twórcy Rotary International).

Wojtek zapisał się w 26. letniej historii naszego Klubu m.in. jako autor jubileuszowego folderu X-lecia RC Lublin Centrum, współautor kolejnych wydawnictw jubileuszowych: XV, XX i XXV-lecia; autor wielu artykułów i wywiadów w tychże wydawnictwach oraz rotariańskich czasopismach; nawiązaniem i utrzymywaniem bliskich, roboczych kontaktów z francuskimi rotarianami Marcelem Stefańskim i Edwardem Lezonem, dzięki którym Klub zdobył czterokrotnie Granty na zakup instrumentów muzycznych i aparatury nagłaśniającej dla Szkoły Muzycznej im. Paula Harrisa; organizator w Lublinie PETS i Zgromadzenia Dystryktu w marcu 2004 r.; Dystryktalnego Seminarium Szkoleniowego Rotary Foundation w Kazimierzu Dln. w październiku w 2007 r. oraz szeregu innych, międzynarodowych i krajowych spotkań rotariańskich  jak np.: wizyta Prezydenta Rotary International Billa Boyda w Lublinie w 2006 r.; serii krajowych spotkań rotariańskich tzw. Intercity Meetings – najczęściej w Nałęczowie; spotkania  Klubów regionu lubelskiego po śmierci Marcela Stefańskiego podczas którego podjęto uchwałę o ufundowaniu nagrody Jego Imiena dla laureata kolejnych Międzynarodowych Konkursów Młodych Skrzypków, które odbywają się co 4  lata w Lublinie, czy wizyta filmowców amerykańskich w Szkole Paula Harrisa w 2012 r., czego  efektem był film oraz obszerny artykuł w The Rotarian w 2013 r.…

Pamiętamy spotkania Wojtka w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jako współautora książki  Z pamiętnika naszej Matki (listopad 2018 r.) oraz z II wydania tejże pt. Dzienniki Jadźki Orłowskiej 1918-1952. (2020 r.) z sensacyjnym zdjęciem Marka Gromaszka – spalony, potężny front Lubelskiej Katedry z klepsydrą Józefa Macha – ojca Wojtka z kwietnia 1940 r. Wojtek pełnił też liczne funkcje w strukturze  Klubu  jak np.: wiceprezydenta, sekretarza (3 krotnie,), członka Zarządu Klubu, z których to funkcji wywiązywał się znakomicie.

Bez względu na przyczyny, jakie kierowały Wojtkiem w podjęciu tej trudnej decyzji o rezygnacji z członkostwa w ROTARY, to wielka szkoda dla Klubu.

Bądźmy nadal Jego Przyjaciółmi i nie zapominajmy o Nim świętując różne uroczystości klubowe.

                                                                                                              Stanisław Jan Dąbrowski

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl

Zobacz nas na Facebook
Image