Zmarł prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

 prof Marek Żmigrodzki

 

23 lipca br. w wieku 76 lat zmarł

prof. dr hab. Marek Żmigrodzki,

w latach 2000/2001 – członek Zarządu RC Lublin Centrum

 w kadencji Andrzeja Stanisławka

Prof. Marek Żmigrodzki, wybitny politolog i dydaktyk, zawodowo związany z UMCS i WSEI, autorytet w dziedzinie teorii państwa i prawa, współtwórca Wydziału Politologii UMCS.

Był jedną z najbardziej znanych postaci lubelskiego środowiska naukowego.

Uznany specjalista z zakresu systemu ustroju prawnego, systemu organów ochrony prawnej oraz systemu sądownictwa powszechnego i administracyjnego. Twórca wielu cenionych publikacji, opracowań i podręczników. Od ponad 30 lat związany z Zakładem Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS, w którym pełnił funkcję kierownika.

Profesor Marek Żmigrodzki był m.in. rektorem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Funkcję tę pełnił od 1995 r. do 2021 r. Należał do Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo